RELEX grundare och styrelseordförande Johanna Småros valdes till årets unga forskande företagare. Den årligen utgivna utmärkelsen belönar forskare som har utvecklat ny företagsverksamhet och utmärkelsen önskas samtidigt uppmuntra andra unga forskare till entreprenörskap.

Då kandidaterna utvärderades togs bland annat följande aspekter i beaktande: forskningens ambitionsgrad, innovationens potential och relevans, samt forskarens mod och attityd.

Tillsammans med Mikko Kärkkäinen och Michael Falck grundade Johanna RELEX år 2005 och skapade det första fröet till RELEX simuleringsverktyg redan som forskare. Som ansvarig för vårt försäljnings- och affärsutvecklingsteam i Skandinavien har Johanna varit drivkraften till att RELEX blivit Europas snabbast växande utvecklare av system för styrning och planering av leveranskedjan. Trots detta är hon fortfarande aktivt involverad i vår forskning och utveckling.

Unga forskande företagare 2014 -utmärkelsen är värd € 5000. Tävlingen arrangeras av Startup-stiftelsen och fonden för Akademisk entreprenörskap som är en del av KAUTE-stiftelsen.