Den årliga undersökningen bland RELEX kunder visar att kundnöjdheten med RELEX system och service ökat ytterligare

Den senaste undersökningen visar att en stor majoritet av RELEX kunder anser att RELEX system är både kraftfulla och enkla att använda. Dessutom rekommenderar användarna gärna systemen till sina kollegor och andra företagskontakter.

Användarna gav också högt betyg för kvaliteten av samarbetet med RELEX i implementeringsfasen samt för det fortsatta användarstödet efter utrullningen.

RELEX årliga undersökning mäter nivån på kundnöjdheten och ger värdefull information om vilka delar i RELEX system och tjänster som fungerar bra samt hur systemet och verksamheten kan vidareutvecklas i framtiden.

De flesta respondenter (dryga 78 %) säger att RELEX är enkelt att använda och närmare 72 % håller med om att RELEX smidigt anpassar sig i enlighet med deras skiftande behov.

“Jag tycker det bästa med RELEX är transparensen. Vi kan till stor utsträckning definiera precis hur vi vill att systemet ska fungera i enlighet med våra behov”, kommenterade en kund. ”Orderläggningen går snabbt och smidigt. Relevant information om kampanjer, avvikelser och så vidare finns enkelt tillgängliga i vyerna, och alla våra data från de övriga systemen hittas enkelt i RELEX”, svarade en annan.

“Jag tycker det bästa med RELEX är transparensen. Vi kan till stor utsträckning definiera precis hur vi vill att systemet ska fungera i enlighet med våra behov.”

Följdriktigt uppgav hela 77,3 % av respondenterna att de gärna rekommenderar RELEX system för styrning och planering av leveranskedjan.

Vad gäller samarbetet med RELEX, konstaterade 78,6 % att de helt eller delvis håller med om att ´Det är enkelt att jobba med RELEX jämfört med andra mjukvaruleverantörer´. Hela 81 % sade att RELEX mött deras förväntningar jämfört med endast 1 % som var av en helt annan åsikt.

”Orderläggningen går snabbt och smidigt. Relevant information om kampanjer, avvikelser och så vidare finns enkelt tillgängliga i vyerna, och alla våra data från de övriga systemen hittas enkelt i RELEX.”

Ungefär 82 % sade att de var nöjda med den service de fått från RELEX projektteam. En lika stor andel var också lika positivt inställda till den löpande supporten.

“Det här är ett fantastiskt betyg för RELEX” säger Mikko Kärkkäinen, RELEX VD och en av företagets grundare. ”Den bästa nyheten är att siffrorna kontinuerligt förbättras. Vårt mål är att både leverera världens bästa system för styrning och planering av leveranskedjan och samtidigt utgöra en partner som det är trevligt att jobba med.”

“En stor del av dem som svarat på undersökningen sade saker som ´fortsätt med det fina arbetet´”, säger Johanna Småros, RELEX styrelseordförande och en av företagets grundare. ”Vår favoritkommentar var: ´Det finns ju alltid utrymme för förbättring, så jag gav inte fulla poäng på någon av frågorna :) God Jul.’”

“Den här kommentaren sammanfattar hur vi själva ser på saken,” förklarar Småros. ”Vi jobbar hela tiden med att göra RELEX lösningar snabbare och mera kraftfulla, samtidigt som vi kontinuerligt försöker göra systemen smidigare att använda. Vi vill leverera fungerande verktyg, som är enkla att använda och som användarna själva kan anpassa enligt behov och lita på.”