RELEX åttonde årliga seminarium i Stockholm, nu under det internationella konceptet RELEX Live, välkomnade ett rekordantal experter, närmare 200 deltagare från fler än 50 företag, och gick av stapeln den 7 maj på Operaterrassen i Stockholm.

RELEX Live, som leddes av Henrik Melkersson och Joakim Hellman, inleddes med ett användarforum för RELEX huvudanvändare. Under morgonen fick deltagarna diskutera med användare från flera olika företag och branscher för att utbyta kunskap och erfarenheter. Johan Strömberg, Senior Solution Consultant på RELEX Solutions, delade även med sig av Best Practices och kommande produktutveckling.

Henrik Melkersson & Joakim Hellman

Henrik Melkersson & Joakim Hellman, RELEX Solutions

Eftermiddagen inleddes med en presentation av Joel Banck, Customer Advisor på RELEX Solutions. Joel berättade om vikten av att integrera sin detaljhandelsplanering för att hänga med i detaljhandelns utveckling och fortsätta vara konkurrenskraftig på marknaden. ”I takt med att både e-handeln och den traditionella detaljhandeln allt mer rör sig mot en omnikanal så finns det allt fler tillfällen att nå ut till konsumenterna. Om inte organisationen och varuflödet hänger med i förändringen så riskerar man att tappa värdefulla fördelar gentemot konkurrenter och i värsta fall gå under helt,” sa Joel.

Joel Banck

Joel Banck, RELEX Solutions

Diskussionen om integrerade lösningar fortsatte när Henrik Rosenborg, från Bergendahls Food, presenterade om hur de byggt om deras processer för att centralisera varuförsörjningen och arbetet de genomför för att uppnå företagets vision om att framtidssäkra sina prognoser. Henrik poängterade den grundläggande utvecklingen för att lyckas skapa lösningsorienterade processer och vikten av samspelet mellan system och personal för att lyckas uppnå en förändring inom tankesätt och arbetssätt.

Henrik Rosenborg

Henrik Rosenborg, Bergendahls Food

Temat om vikten av personalens roll i utvecklingen stärktes ytterligare då Richard Belec och Per Sundeck från ICA Sverige intog scenen. De lyfte fram intressanta aspekter och lärdomar från ICAs prognostiserings- och varuförsörjningsprojekt samt hur de ser på den framtida utvecklingen inom dagligvarubranschen. Richard och Per gjorde även en djupdykning i hur ICA Sverige arbetar med prognostisering av kampanjer samt vilka framgångsfaktorer man bör lägga extra mycket fokus på för att lyckas i arbetet.

Richard Belec

Richard Belec, ICA Sverige

RELEX Live avslutades med en presentation av Johanna Småros, medgrundare av RELEX Solutions. Johanna berättade om AIs roll i detaljhandelns planeringsprocesser och vilka förväntningar vi kan ha på artificiell intelligens inom den närmaste framtiden. Under presentationen berättade hon om datas kritiska roll för detaljhandelns framgång och vilka fördelar detaljhandelsaktörer kan uppnå med hjälp av en kombination av pragmatisk AI och beslutsstöd. ”Det är viktigt att förstå att det inte finns en AI-lösning, utan det handlar om en hel drös olika algoritmer och modeller som lämpar sig för olika situationer och för att lösa olika problem. Det behövs en komplett verktygslåda som kombinerar matematik med mänsklig kompetens”, förklarade Johanna.

Under dagen delades även priser för Årets Superuser 2019 ut. Detta år tilldelades priset till Camilla JanssonAkademibokhandeln, för sin djupa kunskap, fokus på värdeskapande aktiviteter och aktiva förbättringsarbete, samt till Tom SöderbergICA Sverige för sitt fokus på lösningar, att förstå helheten och arbete med utveckling och processförbättring.

RELEX Live Stockholm 2019

RELEX Live Stockholm 2019

Seminariets presentationer:

Unified Retail Planning
Joel Banck, RELEX Solutions

Centralisering av Varuförsörjning och dess Utmaningar
Henrik Rosenborg, Bergendahls Food

ICAs Prognostiserings- och Varupåfyllningsprojekt
Richard Belec & Per Sundeck, ICA Sverige

Adding Science to the Art of Retail
Johanna Småros, RELEX Solutions