Partnerskapet ger möjligheter till ökad försäljning och leveranskapacitet av lösningar för detaljhandelns och leveranskedjans planering.

RELEX Solutions, som erbjuder integrerade lösningar för detaljhandelns och leveranskedjans planering, har ingått ett partnerskap med Strategix CFT, en global leverantör och konsult av lösningar för kategoristyrning och leveranskedjans planering. Samarbetet ger båda parter ökad möjlighet för att expandera sina utbud och nå fler kunder globalt.

Samarbetet betyder att RELEX Solutions och Strategix CFT kan erbjuda kombinerade lösningar och tjänster på flera nya marknader. Strategix CFT är verksamma i USA, Tyskland, Polen, Ryssland och Turkiet, medan RELEX erbjuder sina lösningar i 20 länder runt om i världen inklusive USA, Storbritannien och Tyskland.

Strategix CFT har omfattande expertis inom kategoristyrning och leveranskedjans planering. I likhet med RELEX, hjälper Strategix CFT flera ledande detaljhandelskedjor och varumärken att optimera sina lager och butiksutrymmen för att nå ökad kundnöjdhet samt maximera försäljningen och marginalerna.

”RELEX Solutions är ett ledande företag inom innovation och har sett en snabb tillväxt inom området av detaljhandelns och leveranskedjans planering. Det här i kombination med deras tydliga resultat och starka kundreferenser gör partnerskapet till en naturlig utveckling för oss då vi utvidgar vårt värdeerbjudande. Vi är glada över att kunna inleda samarbetet med RELEX,” kommenterar Jan Hanussek, VD på Strategix CFT.

“Grunden för både RELEX Solutions och Strategix CFT bygger på att lösa problem och erbjuda världsledande lösningar för detaljhandelns och leveranskedjans planering,” fortsätter Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX Solutions. ”Strategix CFT har ett starkt team för leveranskedjans implementering och är experter på integrerade lösningar för kategoristyrning. Vi tror starkt på att partnerskapet kommer att skapa betydligt värde för båda parter, men främst av allt ökar vi värdet för våra kunder. Samarbetet kommer dessutom att stödja båda företagen i att upprätthålla en fortsatt global tillväxt.”

Om Strategix
Strategix CFT är en global organisation som erbjuder integrerade lösningar samt konsultering och tjänster inom området av kategoristyrning och leveranskedjans planering. Strategix CFT verksamhet bygger på djup kompetens inom tekniska frågor och verksamhetsprocesser, samt infrastrukturen inom IT. Organisationen har hjälpt ledande detaljhandlare och tillverkare med omfattande implementeringar, där fokuset är på lösningar inom kategoristyrning samt för planering och styrning av leveranskedjan.

Strategix CFT har framkommit genom sammanslagningen av det tyska konsultföretaget Strategix Enterprise Technology och det Chicago baserade IT-serviceföretaget CFT Inc. Tillsammans har organisationen mer än 20 år av expertis inom kategoristyrning samt planering och styrning av leveranskedjan. Strategix CFT anställer närmare 200 personer runt om i världen och har konto i Tyskland, Polen, Ryssland, Turkiet och USA.

Mer information: http://strategix.eu/en/