Tillsammans med Finlands ledande bokhandelskedja, Suomalainen Kirjakauppa, arrangerade RELEX ett frukostmöte i samband med the Retail Conference 2010. Rubriken för frukostmötet var “Increase your profit through highly automated store replenishment”. The Retail Conference är ett årligen återkommande tillfälle som riktar sig till den högsta ledningen inom detaljhandeln. I år ägde konferensen rum i London den 22:a september.

RELEX verkställande direktör, teknologie doktor Mikko Kärkkäinen, inledde mötet med att beskriva den enorma utvecklingspotential som detaljhandelsföretag kan uppnå genom att ta steget vidare från den enklare varupåfyllningslogik tillhandahållen av affärssystem till långt automatiserad varupåfyllning baserad på intelligenta algoritmer. Mikko Kärkkäinen påpekade bland annat att även medelstora detaljhandelskedjor snabbt kan uppnå inbesparingar i storleksklassen miljoner kronor per år genom att investera i bättre systemstöd för varupåfyllningen.

Utvecklingschef Pekka Kuurne från Suomalainen Kirjakauppa beskrev vad ibruktagandet av mera utvecklad varupåfyllningslogik och optimering innebär i praktiken. Suomalainen Kirjakauppa är Finlands ledande bokhandelskedja och erbjuder ett omfattande sortiment böcker och kontorsmaterial. Företaget har använt sig av RELEX varupåfyllningslösning sedan år 2008. Deltagarna i frukostmötet var speciellt imponerade av hur effektiv Suomalainen Kirjakauppas nuvarande varupåfyllningsprocess är – i dagens läge kan en logistikplanerare sköta varupåfyllningen till företagets alla 63 butiker.

Bägge presentationerna väckte stort intresse bland åhörarna. Konferensen erbjöd också en utmärkt möjlighet för diskussioner och nätverkande.