Finlands ledande affärstidning, Kauppalehti, publicerade den 7:e maj 2012 en nyhetsartikel om hur inköps- och logistikföretaget Tuko Logistics idag kan erbjuda sina kunder, bland annat Stockmann och Suomen Lähikauppa, noggrannare efterfrågeprognoser med hjälp av RELEX lösning.

För ungefär tre år sedan började Tuko Logistics undersöka möjligheterna att uppnå en ökad leveranssäkerhet och förbättrad styrning, särskilt för färskvarornas del. ”Genom att testa, hittade vi RELEX, vars stora fördel är den inbyggda flexibiliteten. Detta är någonting som Tuko Logistics verkligen behöver, i och med att våra kunder är så olika. Stockmann Delikatessen är en helt annan typ av kund än Suomen Lähikauppa, med sina nästan små 700 närbutiker”, berättar Lauri Loikkainen, planeringschef på Tuko Logistics.

Ungefär vid samma tidpunkt sökte Stockmann efter en bra varupåfyllningslösning, och fastande även de för RELEX. Utvecklingschef Kimmo Jokilahti på Stockmann konstaterar att investeringen betalade sig på några månader genom minskat svinn och ökad hylltillgänglighet. ”Hylltillgängligheten ligger idag på 98,5 % och för en del av artiklarna är den till och med högre än 99 %.” I genomsnitt har svinnet minskat med 40 % och för färskvarornas del är förbättringen ännu större. Inverkan på resultatet är tydlig.

Även Suomen Lähikauppa har dragit nytta av bättre prognoser i samband med säsonger och helger, kommenterar direktör Esko Sutelainen på Suomen Lähikauppa.

Följande steg är att fördjupa samarbetet genom att involvera även leverantörerna, för att minska lagerrisken i leveranskedjans alla punkter. Alla tre aktörerna konstaterar att utvecklingen även gagnar kunderna: ”Konsumenten får färskare varor och en effektivare leveranskedja minskar trycket att höja priser.