RELEX femte SCM-seminarium gick av stapeln den 21:a april och välkomnade över 100 experter inom handel och varuförsörjning från fler än 40 olika företag runtom i Sverige.

Seminariet inleddes av Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX koncernen, som gav en inblick i leveranskedjans utveckling och vad nya teknologier för med sig. Martec International, forsknings- och rådgivningsexperten inom detaljhandelns utveckling och framtid, fortsatte sedan med att presentera vilka de mest kritiska utvecklingsområdena inom detaljhandeln är och var de största utmaningarna finns.

Efter en intressant insyn om framtiden, presenterade Jimmy Olsen från Granngården hur de lyckats uppnå bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad. Joel Johansson från RELEX gav sedan några enkla tips på hur man effektivt arbetar med säsonger och kampanjer, varefter Konsum Värmland intog scenen och gav en inblick på hur man tacklat utmaningen kring färskvaruhandeln.

Avslutningsvis fick deltagarna även glädjen att höra Anna Johansson och Catarina Svensson som vunnit RELEX Supply Chain Award 2015. Anna och Catarina presenterade de viktigaste slutsatserna från deras examensarbete som gjorts kring effektiva varuflöden inom detaljhandeln. Efter ett intressant och givande seminarium fortsatte de livliga diskussionerna under mingeln.

Developing supply chain – New ideas, new inspiration

Mikko Kärkkäinen, RELEX Solutions

Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX koncernen, öppnade seminariet med att berätta hur teknologin inom planering och styrning av leveranskedjan utvecklats genom åren, samt vad den nyaste teknologin för med sig.

”Utvecklingen inom teknologin är snabbare än någonsin. Genom att ständigt förbättra och utveckla processerna har man ändå möjlighet att följa med den revolution som pågår inom branschen. Det är ingen tillfällighet att RELEX idag är ledande i att tillämpa den nya teknologin. Då vi började med att utveckla lösningarna för 10 år sedan, visste vi vad branschen behöver. Det samma gör vi idag, vi ser till att vi verkligen är på framkanten av utvecklingen,” konstaterar Mikko Kärkkäinen.

Mikko berättade om hur den minnesbaserade beräkningsteknologin (In-memory computing) medför en klart högre prestanda och flexibilitet, och förklarade vilka fördelar som uppnåtts med hjälp av teknologin.

The state of the retail supply chain – Var finns utvecklingsområden

Fran Riseley, Martec International

Fran Riseley, Deputy Managing Director på Martec International presenterade en ny rapport ”State of the Retail Supply Chain 2016” som framställts genom att intervjua supply chain experter runt om i Europa och Nordamerika.

Fran presenterade flera intressanta resultat från rapporten och jämförde styrkorna och svagheterna mellan Norden, Europa och Nordamerika.

Fran poängterade vikten av omni-kanaler och avslutade med en viktig frågeställning: ”Det är viktigt att man kommer ihåg att fokusera på de utmaningar som konsumenterna står inför, framför allt då man talar om omni-kanaler. Frågan är ändå om ditt nuvarande system klarar av att hantera handel inom olika kanaler eller inte?”

Rapporten kan nu laddas ner i sin helhet under denna länk.

Fran Riseley, Martec International

Jimmy Olsen, Granngården

Så gör vi på Granngården

Jimmy Olsen, Granngården

Jimmy Olsen höll en av de mest intressanta presentationerna under dagen då han gick in på djupet av hur Granngården jobbat för att nå bättre kontroll över varuflödet. Granngården har jobbat tillsammans med RELEX för att bland annat uppnå noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad.

Jimmy berättade om beslutet att integrera RELEX två gånger, en gång i det gamla ERP-systemet och sedan en gång till i det nya som togs in i ett senare skede. ”Genom att integrera RELEX två gånger fick vi se resultaten direkt, redan innan vi tog in det nya ERP systemet,” sade Jimmy. ”Idag gör vi ca 110 kollegors arbete i kedjan och har byggt om vår organisation för att enkelt och effektivt styra hela leveranskedjan. Men det är ändå viktigt att förstå att det inte handlar om att ta någons jobb, vi gör det istället möjligt för dem att verkligen göra det som de är bra på!”

Till slut gav Jimmy även några enkla tips för andra som funderar på att implementera en ny lösning för leveranskedjan. ”Var inte rädda för implementeringen. Kom också ihåg att utmana både er själva och systemleverantören för att ständigt utveckla och förbättra hela er verksamhet.”

Säsonger och kampanjer – Förbättra leveranskedjan steg för steg

Joel Johansson, RELEX Solutions

Efter en kort fikapaus gick Joel stegvis igenom hur man enkelt hanterar säsonger och kampanjer i leveranskedjan. ”Styrning av säsonger och allmänna helgdagar är ett evighetsarbete för detaljhandeln, men det handlar främst om att välja den rätta och effektivaste styrmodellen,” förklarade Joel. ”Skillnaden mellan en väldigt kort säsong och en kampanj kan ibland kännas väldigt liten. T.ex. påsk är ett exempel på en säsong som i flera fall kan hanteras på samma sätt som en kampanj, och det finns faktiskt ganska enkla knep på hur man tacklar dessa trots att kampanjer ofta upplevs vara en ständigt återkommande utmaning.”

Joel sammanfattade sedan allting i en steg-för-steg modell som kan användas som tumregel då man tar itu med utmaningarna.

Den ultimata utmaningen – A fresh take on fresh food

Gun Jansson och Tomas Arnäs-Nielsen, Konsum Värmland

Konsum Värmlands presentation kring utmaningarna med färskvaror hörde till en av seminariets absoluta höjdpunkter. Gun Jansson och Tomas Arnäs-Nielsen berättade om hur de arbetat för att lyfta varupåfyllningen till nästa nivå och höjt automationsgraden även för de allra färskaste varorna.

De berättade också om förarbetet som gjordes innan beslutet för att samarbeta med RELEX togs. ”Diskussionerna vi hade med RELEX övertygade oss om att vi kunde dra nytta av samarbetet. Dessutom visade sig möjligheterna i systemet vara fler än de vi ursprungligen hade lagt upp vilket övertygade oss ytterligare. Också förstudien visade sig otroligt effektiv då utfallet beräknade ge lagernivåsänkning på 40 % och svinnet beräknades minska om 16,4 miljoner per år.”

Gun och Tomas lyfte också fram vikten av att informera om alla förändringar internt. ”Att informera är så otroligt viktigt! Vi lade mycket fokus på en informationsplan och utrullningsplan eftersom vi ville vara säkra på att vi gör allt för att minimera informationsbrist eller osäkerheter hos våra kolleger. Genom att föra en dialog och verkligen få feedback från butikerna kan vi också hjälpa dem bättre. Det tycker vi är något vi lyckats med och rekommenderar att alla tänker på.”

Tomas Arnäs-Nielsen och Gun Jansson, Konsum Värmland

Catarina Svensson och Anna Johansson

Vinnarna av RELEX Supply Chain Award 2015

Anna Johansson och Catarina Svensson

Avslutningsvis fick Anna Johansson och Catarina Svensson motta priset ´RELEX Supply Chain Award’ för det bästa examensarbetet inom forskning i supply chain management. Anna och Catarina presenterade de viktigaste resultaten som framkommit i deras forskning under rubriken: ”Effektivisering av varuflöde inom detaljhandel – En fallstudie utförd på ett detaljhandelsföretag”.

Juryn motiverade valet på följande sätt: ”Annas och Catarinas examensarbete stod ut ur mängden. De lade mycket fokus på detaljhandelsföretaget de studerade och utforskade grundligt flera olika alternativ för förbättringar. Vi gillade speciellt att de har utforskat flera kostnadseffekter och potentiella förbättringar, och försökte bedöma deras inverkan från flera olika synvinklar”.