RELEX Solutions förvärvar Zenopt för att göra personalplanering och optimerad schemaläggning till en del av företagets integrerade lösningar för detaljhandeln

RELEX Solutions har förvärvat Zenopt, ett avancerat system för personaloptimering, för att stärka sin position som etablerad leverantör av integrerade lösningar för detaljhandelns planering. Förvärvet kommer två år efter RELEX investering i Zenopt som gjordes 2017, och visar på företagets fortsatta engagemang inom området av personalplanering.

workforce optimization

RELEX Personalplanerings- och -optimeringslösning kommer att dra nytta av företagets lösning för Prognostisering för att automatiskt optimera arbetsskift baserade på efterfrågan i varje enskild butik. Med hjälp av detaljerade data kan RELEX kunder säkerställa att de har rätt personal tillgänglig för att hantera behoven i varje butik – ända ner på 15 minuters intervaller.

Eftersom personalkostnader ofta står för 10–20 % av omsättningen hos detaljhandlare kan även mindre förbättringar i personalplaneringen ge betydande kostnadsbesparingar. Detaljhandlare som använder sig av RELEX lösning för personalplanering har möjligheten att spara tiotals miljoner i onödiga personalkostnader genom att reducera överbemanning. Dessutom, genom att reducera underbemanning säkerställer man att butikspersonalen inte är överbelastade och därmed hela tiden är tillgängliga för att erbjuda den bästa möjliga servicen till sina kunder, vilket förbättrar både kund- och medarbetarnöjdheten samt försäljningen.

Resultaten har påvisats genom det arbete som RELEX och Zenopt har gjort tillsammans med ledande livsmedelshandlare som Coop Värmland, Stockmann och K-gruppen. Coop Värmland har redan i den inledande fasen av utrullningen sett en minskning på 6–10 % i totala personalkostnader, och dessutom avsevärda förbättringar i arbetet med att matcha arbetsskift med efterfrågan.

”Samarbetet med RELEX-teamet har varit otroligt spännande och väldigt givande under de senaste två åren,” säger Mika Halme, CEO på Zenopt. ”Det har möjliggjort att vi kan testa gränserna för vad mjukvaran kan åstadkomma inom området av integrerade lösningar för detaljhandeln. Som en del av RELEX plattform ser jag stora möjligheter för hur vi kan fortsätta att förbättra lösningen för att ge ett direkt mervärde för detaljhandlare.”

”Genom att fullt integrera lösningen för personalplanering och -optimering i vår lösning kan vi hjälpa våra kunder att ytterligare förbättra deras planeringsprocesser,” säger RELEX Group CEO, Mikko Kärkkäinen. ”Vårt mål är alltid att minska kostnaderna, öka vinsten, förbättra personalens upplevelse och stötta våra kunder i att behålla deras kundnöjdhet. Lösningen för personalplanering är ett kraftfullt verktyg för att uppnå det målet.”