Läs PDF

RELEX, specialist på prognostisering och säljplaneringen, stärker ytterligare sitt erbjudande till telekomsektorn genom att förvärva Sellmore.

Sellmore, grundat av före detta Nokia-direktören Tommi Saarela, erbjuder avancerade uppföljnings-, analys- och ledningslösningar speciellt anpassade till telekomsektorns behov inom sälj- och verksamhetsplanering. Dessa kommer att integreras i RELEX lösning för prognostisering och optimering av leveranskedjan.

Sälj- och verksamhetsplanering syftar till att skapa enhetliga mål och prognoser för alla berörda delar i företaget: försäljning, produktion, inköp och ekonomi, som ett led i en övergripande strategi. Detta utgör en central faktor för att uppnå fullt integrerad planering inom hela försörjningskedjan.

Sellmores kundbas inkluderar några av Europas ledande telekom- och teknologibolag och RELEX arbetar sedan tidigare med ett antal mobiloperatörer på den nordiska marknaden.

RELEX teknologi erbjuder skalfördelar och prestanda genom företagets egenutvecklade databasteknik samt kapacitet för ”big data”-analyser, medan Sellmores expertis inom tillverkning och distribution i telekombranschen gör det möjligt för RELEX att ytterligare stärka sitt erbjudande gentemot hela telekomförsörjningskedjan.

“RELEX är i en idealisk position att göra Sellmores expertis tillgänglig på en bredare marknad och bidra med extra muskler” säger RELEX VD Mikko Kärkkäinen.

“RELEX förstklassiga expertis och teknologi inom supply chain, i kombination med Sellmores kunskap om tillverkning, distribution och försäljning av elektronik, kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda alla som arbetar med varor av högt värde och med korta livscykler en ännu bättre uppsättning lösningar på utmaningarna inom styrning och optimering av försörjningskedjan” tillägger Jussi Laaksonen, en av Sellmores grundare.