RELEX söker den bästa europeiska magisteravhandlingen inom Supply Chain Management år 2013. Vi belönar ett examensarbete på toppnivå med inriktning på styrning av leveranskedjan, CPFR, S&OP eller verksamhetsplanering inom detaljhandeln med 2000€ och en inbjudan att presentera arbetet på RELEX Supply Chain 2014 seminariet som går av stapeln i Helsingfors i januari 2014.

Är du nyligen utexaminerad eller i färd med att slutföra ett examensarbete med inriktning på planering inom detaljhandeln?

Sista ansökningsdag 2:a januari 2014.