Under det senaste året har RELEX samarbetat med Hannaford och Food Lion, två av Ahold Delhaize USA:s lokala varumärken, i ett pilotprojekt för att förbättra prognostisering och varupåfyllning av färskvaror. Under 2019 kommer samarbetet utökas genom ett nytt avtal med Ahold Delhaize USA:s servicebolag, Retail Business Services, för att bidra med en innovativ och integrerad lösning för prognostisering och varupåfyllning. Lösningen kommer att stötta Ahold Delhaize USA:s lokala varumärken, bland andra Hannaford, Food Lion, Giant Food, GIANT/MARTIN’s, Stop & Shop och USA:s ledande livsmedelsbutik online, Peapod.

Tillsammans med Retail Business Services kommer RELEX försäkra att konsumenterna som handlar de lokala livsmedelsvarumärkena, vilka tillsammans utgör den största gruppen av livsmedelshandlare på USA:s östkust, alltid har tillgång till de färskaste produkterna, oavsett om de handlar i butik, hämtar upp eller får sina varor levererade. RELEX lösning kommer att ge en bättre insyn i varuförsörjningen och stötta livsmedelsvarumärkenas strategi med fokus på att alltid förse kunderna med en ledande omnikanalupplevelse och färska livsmedel.

De lyckade pilotprojekten som gjordes hos Food Lion och Hannaford underlättade Retail Business Services beslut om att utöka RELEX-implementationen till alla deras amerikanska varumärken. Med fler än 2 100 butiker och 12 distributionscentraler hanterar Ahold Delhaize USA:s lokala varumärken några av de mest betydelsefulla varuförsörjningsverksamheterna på USA:s östkust. För att ersätta ett system med den omfattningen krävs betydelsefulla investeringar i både resurser och tid. Resultaten från piloterna med Food Lion och Hannaford gav Retail Business Services ett fortsatt förtroende för RELEX förmåga att leverera resultat både snabbt och effektivt.

Det är spännande att se vad Ahold Delhaize USA:s varumärken kan åstadkomma med RELEX för att säkerställa att de lokala varumärkena får ut mesta möjliga av sin varuförsörjning. Ett av RELEX kärnvärden är att leverera mätbara resultat till kunder, och Tiina Kanninen, VP of Operations North America på RELEX, betonar vikten av att ta ansvar när man arbetar mot att uppnå bra resultat. ”Vi är självklart fokuserade på sifforna – att korrekt prognostisera efterfrågan, öka tillgängligheten och optimera lagernivåer, men vi får inte glömma att det slutliga målet är att stötta Ahold Delhaize USA:s varumärken allteftersom de förbättrar köpupplevelsen för sina kunder.”

”Genom att implementera lösningen möjliggör Retail Business Services för Ahold Delhaize USA:s lokala varumärken att kunna leverera enligt sina ambitioner i att vara där för sina kunder när som helst, var som helst och med de fräschaste produkterna,” säger Chris Lewis, EVP of Supply Chain på Retail Business Services. ”Det kommer inte bara att ge de lokala varumärkenas butiker den flexibilitet som de behöver för att kunna förse sina kunder på bästa sätt, men innebära även en fullständig förändring för varuförsörjningen i en tid där kundens förväntningar snabbt påverkar hur livsmedel köps, säljs och levereras.”

Precis som i alla bra samarbeten har även RELEX och Retail Business Services samma vision: en integrerad, heltäckande prognostiserings- och varupåfyllningsprocess. ”Vi är tacksamma över det förtroende som de har visat i det arbete vi tillsammans hittills har gjort,” säger Michael Falck, President, North America på RELEX. ”Och vi är ivriga över att se resultaten som vår lösning kommer hjälpa varumärkena att uppnå.”

Läs Retail Business Services hela pressmeddelande här.