Läs PDF

Andrew Blatherwick, med unik erfarenhet av företagsledning både inom den brittiska detaljhandeln samt IT-branschen i Europa, har utnämnts till styrelsemedlem i RELEX, den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar i Europa. Blatherwick kommer framför allt att stötta företaget i dess internationella expansion.

Blatherwick inledde sin karriär på Boots, axlade ansvaret som Supply Chain Director på detaljhandelskedjan Iceland och övergick år 1995 till att jobba med SCM-lösningar i egenskap av International President på E3 Corporation. Han hade en central roll i de förhandlingar som resulterade i JDA:s förvärv av E3 och gick över i företagets tjänst med titeln President, EMEA Business. Därefter har Blatherwick haft ledande befattningar inom flera framstående konsultföretag och systemleverantörer i detaljhandelsbranschen.

Andrew Blatherwick ser att RELEX har potential att bli en marknadsledande leverantör av lösningar för detaljhandelns planeringsprocesser och optimering av försörjningskedjan. ”Jag vet hur det känns att leda ett team som levererar det bästa lageroptimeringssystemet i världen. Då jag inledde samarbetet med RELEX, var det första gången på länge som jag fick samma känsla av spänning och förväntan som jag hade med E3. RELEX är det enda företag som jag känner till med samma förmåga att leverera resultat genom avancerad varustyrning som vi hade på E3.”

”RELEX är lika totalt fokuserade på nöjda kunder och deras framgång, vilket är kännetecknande för ett exceptionellt bolag.”

RELEX, grundat år 2005, har vuxit snabbt och är marknadsledande i Finland och Skandinavien och har i år kunnat offentliggöra sina första kunder i Stor-Britannien och Tyskland.

Blatherwick hoppas kunna hjälpa företaget att uppnå dess fulla potential.

”Företagets ledning utgörs av en grupp väldigt smarta unga människor med exceptionell kunskap om styrning av leveranskedjan. Alla har en doktorsgrad i logistik i kombination med erfarenhet från industrin och är först och främst starka problemlösare inom SCM. Det som jag tror att jag kan bidra med är min erfarenhet av att ta ett företag som detta ut i världen.”

RELEX, med kunder i tolv europeiska länder, siktar på att etablera sig som detaljhandelns förstahandsval vad gäller SCM-system inom hela EU.

“Vi kunde inte ha önskat oss en bättre förstärkning till vårt team” säger RELEX VD Mikko Kärkkäinen. ”Storbritannien är en av de tuffaste marknaderna att etablera sig på i hela Europa och Andrew hämtar med sig den djupa kännedom av både europeisk och i synnerhet brittisk detaljhandel som han byggt upp under sina fler än fyra decennier på ledande poster inom SCM både i operativa roller och som systemexpert.”

Om Andrew Blatherwick

Andrew Blatherwick anslöt sig till den ledande brittiska och internationella detaljhandelskedjan Boots år 1977 och avancerade till Group Product Manager Foods innan han gick över till frysvarukedjan Iceland. På Iceland stannade han i tio år, varav de sista fem åren som Supply Chain Director. År 1995 anslöt han sig till E3 Corporation och utnämndes till International President. Han hade en central roll i att utveckla bolaget så att det vid tidpunkten då det förvärvades av JDA hade över 500 kunder inom detalj- och partihandeln i över 20 länder.

Andrew fortsatte som President på JDA International innan han anslöt sig till Manchester-baserade Alphameric Retail i egenskap av VD och hjälpte vända företagets nedgång. Han har därefter tillfört sin expertis inom affärsutveckling till CoreProcess International (Group CEO), Argility (Executive Director – International Business Development), Manthan Systems (President på Manthan Systems Europe) och är för tillfället VD för konsultbyrån A2B4P.

Andrew fungerar som rådgivare för en vald grupp företag i egenskap av styrelsemedlem, med fokus på affärsutveckling och förändringsledning.