Läs PDF

Deloitte placerar RELEX bland Technology Fast 500™ i EMEA 2014

RELEX, den finska specialisten på lageroptimering och prognostisering av efterfrågan, har än en gång placerats som snabbast växande leverantör av SCM-lösningar på Deloittes årliga Technology Fast 500TM EMEA lista. RELEX är med på den prestigefulla listan redan fjärde gången i rad.

Utmärkelsen betonar ett fint år för RELEX som har snabbare än någonsin fått nya kunder och undertecknat 25 nya implementationskontrakt. RELEX har även öppnat sitt femte internationella kontor och expanderar till nya marknader. RELEX har för tillfället kunder i tretton europeiska länder och i Sydafrika.

RELEX placerades #334 på listan av snabbast växande teknologiföretag från över 20 länder. Rankingen baserar sig på omsättningstillväxten mätt i procent under en femårsperiod.

RELEX har under de fem senaste åren (fr.o.m. 2009) vuxit med hela 488 % och har upplevt en kraftig tillväxt sedan 2005 då företaget grundades. Idag anställer RELEX ca. 100 personer i fem kontor runtom i Europa. I november öppnades kontoret i Norge.

Då RELEX kunder i regel uppnår 30 % lägre lagernivåer, ökad servicegrad med tillgänglighetsnivåer på t.o.m. över 98 %, minskningar i svinn och inkurans med upp till 40 % och klart högre lönsamhet, konstaterar RELEX VD Mikko Kärkkäinen att företagets tillväxt i stort sett beror på kundernas framgång.

“Vi kommer att se tillbaka på 2014 som året då vi etablerade oss som Europas främsta alternativ för lösningar inom planering och styrning av leveranskedjan då det gäller prognostisering samt sälj- och verksamhetsplanering, speciellt inom utmanande områden,” säger Kärkkäinen.

”Vi vinner detaljhandels- och grossistkunder eftersom många av de utmaningar våra kunder ställs inför är gemensamma för många olika marknader och sektorer”.

”En del av RELEX framgång beror utan tvekan på att våra kunder gillar vår SaaS-business modell som grundar sig på flexibilitet och snabba implementeringar samt minimerar kundens risk,” säger Kärkkäinen. ”Våra kunder sprider proaktivt ordet om vårt sätt att arbeta, resultaten de upplevt, vår flexibilitet och engagemang vilket innebär att mer och mer företag upplever att det är lätt att säga ”Ja” till RELEX”.

RELEX grundades år 2005 av en grupp ledande logistikforskare och har kontor i England, Tyskland, Sverige, Norge och i Helsingfors, Finland, där det sistnämnda är huvudkontoret.