För tredje året i rad har Deloitte utsett RELEX till Europas snabbast växande leverantör av IT-system inom detaljhandelsplanering och optimering av leveranskedjan.

Efter tolv intensiva månader, där RELEX verksamhet expanderade från sin nordiska hemmaplan till större europeiska marknader som Storbritannien och Tyskland, har Deloitte placerat RELEX på plats 248 på sin prestigefulla lista ”Fast 500” (EMEA) – de snabbast växande teknologiföretagen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Jämfört med fjolårets lista har RELEX klättrat 94 positioner.

Deloitte mäter förändring i omsättning under de föregående fem åren, och under den perioden har RELEX växt med 570 %.

Mikko Kärkkäinen, verkställande direktör och en av RELEX grundare, menar på att RELEX framgång kommer av framgången hos företagets kunder.

”Vi bygger en lönsam verksamhet genom att göra våra kunder lönsammare. RELEX växer med femtio till hundra procent var tolfte månad och en överväldigande andel av tillväxten kommer från kundrekommendationer”, säger Kärkkäinen. ”Kunderna gillar det vi gör för dem och de sprider ordet vidare.”

”Kunderna gillar vår transparenta och förutsägbara prismodell, den snabba avkastningen på investeringen, det faktum att de kan köra och uppdatera systemet själva utan att behöva fråga om hjälp. Men framför allt uppskattar de resultaten som vi hjälper till att generera.”

”Big data analyser i realtid har haft stor genomslagskraft bland beslutsfattare, liksom vår snabba och flexibla modell för införande, där systemet och kundens verksamhet utvecklas i takt. Och vi har fått särskilt bra respons från färskvarusektorn.”

Kärkkäinen grundade RELEX år 2005 tillsammans med ytterligare två logistikforskande postdoktorander. Systemföretaget är nu verksamt på tolv Europeiska marknader.

Tommi Ylinen, RELEX verksamhetsansvariga i Storbritannien säger: ”Under de senaste tolv månaderna har vi verkligen etablerat oss på allvar i Storbritannien. Vi presenterade vår första brittiska kund, JJ Food Service, i maj och vi kommer att presentera fler under de kommande månaderna.”

”I den rådande konkurrenssituationen så är folk medvetna om det faktum att ett av de bästa sätten att öka vinst är genom högre effektivitet och att eliminera slöseri. Våra kunder har sänkt svinnet av färskvaror med över 40 % och reducerar ofta sina lagernivåer med 30 %, samtidigt som både tillgänglighet och försäljning ökar. Det är ett väldigt bra budskap att förmedla till verksamheter.”