Runsvengruppen, som driver en av Sveriges ledande lågpriskedjor ÖoB, har valt RELEX för att integrera planeringen och lagerstyrningen mellan samtliga butiker och centrallagret.

Runsvengruppen har idag ett hundratal varuhus runt om i landet och hanterar över 10 000 produkter vilket ställer höga krav på en välfungerande planerings- och lagerstyrningsprocess. Kedjan var i behov av ett flexibelt lagerstyrningssystem som är anpassat till detaljhandelns utmaningar och samlar samt analyserar all data på ett och samma ställe, för att lättare styra hela varuflödet. Runsvengruppen sökte dessutom efter en lösning för att integrera hela verksamhetsplaneringen som tidigare bestått av bland annat arbetsdryga Excel-kalkyler med stor risk för manuella felberäkningar. Den komplexa verksamheten samt behovet av noggrannare prognoser och möjligheten att följa upp data, bidrog tillslut till att Runsvengruppen valde att inleda ett samarbete med RELEX. Tillsammans är målet att integrera lagerstyrningen och skapa en transparent planeringsprocess genom hela verksamheten samtidigt som man skall öka servicegraden och sänka kapitalbindningen.

”Vi valde RELEX på grund av de fantastiska resultat de uppnått med flera andra detaljhandlare runtom Europa. RELEX upplevs vara ett väldigt lättarbetat och enkelt system som går att anpassa efter varje användares enskilda behov,” säger Mikael Demitz-Helin, Head of Range & Supply på Runsvengruppen. ”Med RELEX får vi ett kraftfullt system som enkelt och effektivt integrerar hela vår lagerstyrning.”

Runsvengruppen beräknade redan tidigare både prognoser och orderförslag automatiskt. Det krävde ändå mycket handpåläggning och det fanns ingen tydlig koppling mellan centrallagret och butikerna så det var svårt att förutspå det riktiga behovet. Kedjan ansåg dessutom att deras befintliga affärssystem inte kunde hantera prognoser tillräckligt noggrant för att klara av den stora mängden varor och butiker i kedjan, vilket ökade osäkerheten i leveranskedjan ytterligare. RELEX ger Runsvengruppen de verktyg som behövs för att effektivt planera och optimera lagerstyrningen mellan butikerna och centrallagret baserat på ett och samma data.

”Med RELEX lösning har vi fått verktygen för att kunna ta snabba beslut och effektivt hantera hela lagerstyrningsprocessen genom bättre uppföljning och analyser. Tillsammans kommer vi att minska manuellt dubbelarbete och skapa noggrannare prognoser vilket hjälper oss att sänka kapitalbindningen i både butikerna och framför allt i centrallagret.” säger Demitz-Helin.

”ÖoB är en väletablerad kedja i Sverige. De mål som lagts upp är exakt sådana som flera detaljhandelsföretag upplever utmanande för att ytterligare stärka sin ställning på marknaden,” säger Christian Brunberg, Director of Sales, Scandinavia på RELEX Solutions. ”Vi ser fram emot samarbetet med Runsvengruppen och att skapa en mer synkroniserad verksamhetsmodell där leveranskedjan har en central roll och ger tydligt mervärde.”

Om Runsvengruppen
Sedan 1948 bedriver Runsvengruppen handelsverksamhet under signumet en god affär. Varuförsörjningen, dvs inköp och logistik, sköts via Runsven AB. Marknadsarbete och försäljning sköts huvudsakligen via butikskedjan ÖoB.

Runsvengruppen, med huvudkontor i Skänninge, har totalt ca 1 800 anställda och omsätter ca 4,1 miljarder kronor per år. Företaget är i stark tillväxt och har idag nära 100 varuhus runt om i landet.

Mer information: www.runsvengruppen.com

Om ÖoB
Runsvengruppen AB-ägda ÖoB är idag en av landets ledande lågpriskedjor och ett av Sveriges tio starkaste varumärken inom detaljhandeln. Vårt varumärkes- och kundlöfte lyder: Priset är skillnaden! Vårt erbjudande riktar sig till alla kunder och kundgrupper. Kedjan har 100 varuhus runt om i landet.

Mer information: www.öob.se