Finlands största detaljhandlare använder RELEX lösningar för varupåfyllning i alla sina kedjor och för mer än 1 000 butiker.

S-gruppen, Finlands ledande detaljhandlare, består av fler än 1 000 butiker inom livsmedel, konsumentvaror, GDS-varor och varuhusverksamhet. Gruppens storlek och det breda verksamhetsområdet betyder samtidigt att utmaningarna inom varupåfyllningen hos bolaget är en av de största och mest komplexa inom finsk detaljhandel. Totalt består gruppen av en stormarknadskedja, en livsmedelskedja, två närbutikskedjor, samt 80 varuhus och butiker med specialaffärsverksamhet. Tillsammans omsätter kedjan årligen nästan 11 miljarder euro.

S-gruppen har använt RELEX-systemet inom delar av sin verksamhet sedan 2012. Gruppen har varit nöjda med systemet och stärker nu samarbetet ytterligare genom att välja RELEXs integrerade lösningar för varupåfyllning för alla deras butiker och distributionscenter. Projektet är en del av en större insats där S-gruppen har för avsikt att se över hela sitt informationssystem innan 2020.

“S_ Group“=

En av grundorsakerna till varför S-gruppen valde att implementera RELEX var systemets förmåga att använda småskalig data för att bygga upp långsiktiga planer. Systemet ger S-gruppen möjlighet till kontinuerlig prognostisering och varupåfyllning, inkluderat planering av specialevenemang, inom en och samma lösning och med en enda plan för leveranskedjan där alla verksamhetsområden ingår. Med RELEX får S-gruppen dessutom den flexibilitet som behövs för att implementera särskilda kontrollmekanismer och regler inom gruppens olika affärsområden. Då RELEX lösningar testades för gruppens färskvaror, framkom imponerande resultat: svinnet minskades märkvärdigt och färre prissänkningar gjordes – upp till en fjärdedel eller mera i bästa fall.

S-gruppen har använt RELEX lösningar för varupåfyllning av konsumtionsvaror inom deras stormarknader och GDS-kedjor sedan 2012, och inom varuhusen och butikerna med specialaffärsverksamhet sedan 2014. RELEX har även gett S-gruppen ett avancerat verktyg för noggrannare prognostisering och planering inom dagligvaruhandeln. Det här gör att gruppen får en klar och tydlig bild över behoven inom både styrningen och varupåfyllningen, och stöder hanteringen av personalbehovet i både butikerna och i distributionscentret. Tack vare RELEX skalbara minnesbaserade beräkningsteknologi kan S-gruppen, på bara 30 minuter, simulera utfall för 180 dagarna framåt med hjälp av data från alla 1 000 butiker och 12,4 miljoner aktiva produktplatser.

“Vi har samarbetat med RELEX i mer än 6 år nu,” säger Sanna Timola, SVP, Supply Chain Management and Store Operations på S-gruppen. ”Vi känner deras team, deras engagemang och smidiga tillvägagångssätt.”

”RELEXs expertis inom detaljhandelns och leveranskedjans planering samt de fina resultaten vi såg i pilot-fasen för våra färskvaror, styrker vårt business case. Vi är säkra på vårt beslut och vet att RELEX kommer att fortsätta göra det som de gör bäst – använda deras expertis och utveckla teknologin för att möta kundens behov.”

S-gruppens erfarenhet av RELEX bidrog till valet att ta in systemet som en integrerad helhetslösning för varupåfyllning. Beslutet togs som en del av S-gruppens insats att se över sina system där de vill förstärka sin SAP-ryggrad med de bästa möjliga tillämpningarna på marknaden.

“Då vi söker efter utvecklingsmöjligheter upplever vi oftast att de allmänna lösningsleverantörerna utklassas av lösningar som bevisat sig bäst inom sitt område,” säger Raimo Mäenpää, SVP och Corporate CIO på SOK. ”Efter en grundlig utvärdering av olika alternativ, valde vi RELEX. Vi såg att RELEX var den mest kraftfulla lösningen inom detaljhandelns planering, med de mest omfattande verktygen. Lösningen integrerades dessutom enkelt med vårt SAP-affärssystem.”

“RELEX har byggt upp ett samarbetsförhållande med S-gruppen under flera år och vi upplever att rollen vi blivit ombedda att ta återspeglar ett enormt förtroende,” säger Tuomo Pesonen, COO på RELEX Solutions. ”Det stärker utan tvivel vår plats som en av Europas ledande utvecklare av lösningar för detaljhandels planering och den snabbast växande på marknaden.”

Om S-gruppen
S gruppen är en välkänd finländsk företagsgrupp med verksamhet inom detaljhandeln. Gruppens verksamhetsområden består i huvudsak av markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. S-gruppen består av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), 20 självständiga regionhandelslag och åtta lokala handelslag.

Mer information: www.s-kanava.fi/web/s/sv/