Smartbox Group, Europas ledande utvecklare och global marknadsledare för upplevelsepresenter, har valt RELEX lösningar för planering och styrning av leveranskedjan för att stöda företagets snabba globala tillväxt. RELEX Solutions kommer att stöda Smartbox Group med planeringen och styrningen av leveranskedjan genom prognostisering, automatisk varupåfyllning, kampanjstyrning och lageroptimering på butiksnivå.

RELEX kommer att ersätta företagets nuvarande processer och stärka varuförsörjningen för att uppnå högre tillgänglighet, minska mängden transporter, minimera risken för lagerbrist, hantera risken som uppstår hos utgångna produkter, minska lagret och förbättra kundnöjdheten.

RELEX kommer att stöda Smartbox vid hanteringen av prognostisering och varupåfyllning för både säsonger och evenemang, stora försäljningstoppar vid till exempel julen samt för ett stort antal försäljningspunkter. Utöver det här kommer RELEX kraftfulla analyser och rapporteringsfunktioner att stöda introduktioner och avvecklingar av säsongsprodukterna genom att stärka integrationen mellan detaljhandlarnas försäljningspunkter och Smartbox flera distributionscenter.

“Smartbox

Smartbox Group driver en omnikanalverksamhet genom sina egna butiker och nätbutiker, och har för tillfället över 10 000 försäljningspunkter genom stora detaljhandlare i Europa inklusive Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Danmark, Sverige och Schweiz. Företaget har vuxit betydligt både genom organisk tillväxt och ett antal förvärv, vilket har orsakat en alltmer komplex leveranskedja.

Per Brogaard, Chief Operations Officer på Smartbox Group kommenterar: ”Det här är första gången vi implementerat en lösning för planering och styrning av leveranskedjan. I takt med vår internationella expansion och organiska tillväxt, värdesätter vi den flexibilitet och innovativitet som en teknologi kan medföra för att framgångsrikt styra vår leveranskedja. Med hjälp av att optimera effektiviteten i prognostiseringen och i den automatiska varupåfyllningen, kommer tillgängligheten att öka på en internationell nivå. Med tanke på hur vi utför beställningar på butiksnivå och hanterar lagret, var det viktigt för oss att implementera ett system som låter oss behålla den centrala kontrollen över leveranskedjans planering, samtidigt som vi ändå kan få detaljrik information på butiksnivå och för alla våra försäljningspunkter.”

”Orsaken till att vi valde RELEX framom flera andra leverantörer var att RELEX tog sig tid att verkligen förstå vår affärsmodell och hur vi arbetar. RELEX hade ett genuint intresse att arbeta tillsammans med oss för att skapa en fungerande lösning som skulle kunna möta våra unika krav. Dessutom är RELEX SaaS modell flexibel och har låg risk, vilket är viktigt för oss. Samtidigt ger den minnesbaserade beräkningsteknologin den snabbhet och effektivitet som behövs vid databehandling för att vi snabbt skall få tillgång till information om vår produktportfolio.”

”Precis som vilket företag som helst med en kraftig global tillväxt, blir hanteringen av leveranskedjan mer utmanande,” säger Mikko Kärkkäinen, Group CEO på RELEX Solutions. ”Genom att effektivera affärsprocesserna och använda avancerad teknologi, kan företag som Smartbox öka insynen i hela leveranskedjan. Det här kommer i slutändan att ha en positiv effekt på den operativa effektiviteten, försäljningen och kundlojaliteten.”
Implementeringen av projektet började i augusti med utrullning i början av oktober.