Blomstergruppen har valt RELEX’s varuförsörjningslösning för att automatisera sin varupåfyllning och stötta sitt inköpsteam. Implementationen är en del av Blomstergruppens arbete med att öka insynen i varuförsörjningen och hantera deras snabba tillväxt.

Med 250 anställda och en omsättning på omkring 500 miljoner SEK per år, hanterar Blomstergruppen, under de Stockholms-baserade varumärkena Rydells och S-Blommor, blomavdelningen i omkring 300 matbutiker. Gruppen äger och driver också fem blombutiker samt en blomsterodling för att alltid kunna garantera färska blommor av hög kvalitet.

Kedjan kommer att använda RELEX’s lösning för att förena varuförsörjningsarbetet mellan de två varumärkena, Rydells och S-Blommor, som slogs ihop under 2017 för att bilda Blomstergruppen. Fokuset kommer att ligga på att minska svinnet samt öka lageromsättning, vilket är en stor utmaning för företag som arbetar med produkter med korta ledtider. RELEX har arbetat med dagligvaruhandlare och trädgårdskedjor i både Europa och Nordamerika och uppnått imponerande resultat inom de båda områdena.

Blomstergruppen vill även minska på tiden som läggs på upprepade arbetsuppgifter i inköps- och varuförsörjningsarbetet. Idag görs arbetet manuellt med lite support från företagets affärssystem. Genom att ta in RELEX, hoppas de på att automatisera det mesta av det rutinmässiga arbetet, så att inköps- och varuförsörjningsteamen kan fokusera på sina områden, där deras erfarenhet och expertis kan bidra med mest värde.

”Jag har arbetat med RELEX tidigare och vet från erfarenhet vad de kan uppnå,” säger Lars Fins, koncern VD på Blomstergruppen. ”Vi behöver ett system som kan växa med oss allt efter som vi expanderar, och som kan hantera hela vår varuförsörjning, så att vi kan fokusera på att bli mer effektiva och öka vår omsättning. RELEX övertygande oss med deras erfarenhet och tidigare resultat, och passar perfekt in i vår verksamhet.”

Helena Berglund, RELEX Projektledare för projektet på Blomstergruppen, är säker på att samarbetet kommer ge bra resultat. ”Under det senaste årtiondet har vi lärt oss mycket om att hantera några av de tuffaste utmaningarna inom detaljhandeln,” säger Berglund.

”Då man hanterar produkter med korta ledtider, har varje industri och företag sina egna utmaningar. Samma princip gäller ändå alltid – att veta när, var och vad efterfrågan är för att kunna säkerställa minst möjligt svinn samtidigt som tillgängligheten maximeras. Blomstergruppen erbjuder oss precis den utmaning som vi älskar.”

”RELEX bygger effektiva lösningar för detaljhandelns planering, men vi lägger även stor vikt på samarbetet med våra kunder,” säger Mikael Wiklund, Sales Manager för RELEX i Sverige. ”Om och om igen välkomnar vi nya kunder tack vare styrkan av vad våra befintliga kunder berättar för dem – att dom skulle samarbeta med RELEX igen, utan tvekan. Blomstergruppen är ett jättebra exempel på just det.”

Om Blomstergruppen
Blomstergruppen levererar blommor under märkena Rydells och S-Blommor, genom ett shop-in-shop koncept hos matvarubutiker. Företaget är baserat i Stockholm där de också har fem florister under märket Blomsterpassagen samt en blomsterodling.