Case Stockmann

Mätbara och snabba resultat vid utvecklande av varupåfyllningen

Introduktion

Stockmann är Finlands ledande varuhuskedja. Vart och ett av kedjans sju varuhus inrymmer även en stor livsmedelsbutik, Stockmann Delikatess. Stockmann har en krävande kundkrets, ett mycket brett sortiment av livsmedel (upp till 16 000 artiklar) och många specialprodukter. För att ytterligare lyfta nivån inom kundservice och hylltillgänglighet, startade företaget ett projekt i syfte att utveckla varupåfyllningen till livsmedelsbutikerna.

Snabba fakta om Stockmann

Grundat 1862
Omsättning 2 005 miljoner euro
Personal 15 000
Två affärsenheter Varuhusgruppen och Modekedjorna
Verksamhet Koncernens enheter har verksamhet i sexton länder

Utmaning

Några av de utmaningar Stockmann Delikatess står inför är det snabba varuflödet och de extremt höga kraven på färska produkter och hög hylltillgänglighet. För att uppnå ett bra resultat, måste företaget klara av att tackla dessa utmaningar i styrningen av varupåfyllningen till butikerna.

Innan Stockmann inledde projektet, hade butikspersonalen lagt beställningarna manuellt. Det fanns ett tydligt behov att modernisera processen. Då förändringsbehovet identifierats, valde Stockmann att utnyttja inköps- och logistikbolaget Tuko Logistics kompetens för att skapa en välfungerande varupåfyllningsprocess. Tuko Logistics sköter varupåfyllningen till Stockmann Delikatess -butikerna som en tjänst, byggd på RELEX lösning.

Ett centralt mål för utvecklingsprojektet var att uppnå en hög automationsgrad i beställandet för att minska andelen manuellt arbete både i butikerna och hos Tuko. Genom att frigöra tid från det rutinartade beställningsarbetet, ville man ge de beställningsansvariga bättre förutsättningar att fokusera på kundservice och hanteringen av olika typer av avvikelser.

Andra viktiga mål för utvecklingsprojektet var att öka leveranssäkerheten, att kunna erbjuda kunderna garanterat färska varor, samt att minska svinnet och sänka lagernivåerna.

  • Uppnå en hög automationsgrad i beställandet för att minska andelen manuellt arbete så att de beställningsansvariga bättre kan fokusera på kundservice och hantera avvikelser
  • Öka leveranssäkerheten
  • Erbjuda kunderna garanterat färska varor
  • Minska svinnet och sänka lagernivåerna

Lösning

Projektet för att utveckla varupåfyllningen till Stockmanns livsmedelsbutiker startades våren 2011 och redan i slutet av våren 2012 kunde företaget redogöra för de positiva resultat som uppnåtts med hjälp av RELEX systemstöd. Alla mål som ställts för projektet hade uppnåtts och rentav överträffats, den snäva tidtabellen till trots.

Konsumenterna får färskare varor och prognoserna i samband med säsonger, kampanjer och helger har förbättrats avsevärt. Tack vare RELEX har även leveranserna till butikerna effektiverats och bilarna är bättre fyllda.

”En viktig faktor bakom den framgångsrika implementeringen var den insats som RELEX och Tukos kompetenta och professionella serviceteam stod för. Detta var särskilt viktigt i och med att vi parallellt med utvecklingsprojektet inom varupåfyllning även jobbade med att förnya vårt affärssystem, och tillgången på interna utvecklingsresurser därmed var begränsad”

Kimmo Jokilahti

Utvecklingschef, Stockmann

Resultat

%

minskat svinn i genomsnitt, för vissa färskvaror är minskningen ännu större

%

hylltillgänglighet

%

automationsgraden inom beställandet

Systemet bidrar även med stöd för sortiments- och hyllplanering

Investeringen betalade sig på bara några månader

Tuko ansvarar för drift och förvaltning av RELEX system, vilket innebär att Stockmann inte behöver bekymra sig om IT-biten

Då beställandet inte kräver så mycket tid, är det enklare att få varupåfyllningen att löpa bra även i semestertider

”Investeringen betalade sig på bara några månader genom minskat svinn och ökad hylltillgänglighet,”

Kimmo Jokilahti

Utvecklingschef , Stockmann

RELEX - mätbara resultat på endast några månader

RELEX hjälper dig tackla dina svåraste utmaningar inom varuförsörjning - Ju mer komplex din verksamhet är desto större nytta har du av RELEX. Vi är experter på planering och styrning av leveranskedjan och delar gärna med oss av vår kunskap. Slå oss en signal på +46 (0) 763 24 51 14 eller kontakta oss nedan.

Boka en demo