RELEX ordnade den 25 november ett frukostseminarium för modehandeln med temat Fashion Retail Supply Chain. Frukostseminariet som ordnades i Göteborg samlade representanter från några av de ledande företagen inom mode- och klädbranschen för att diskutera modehandelns unika utmaningar. Deltagarna fick under morgonen chansen att ta del av best practice tips och utbyta erfarenheter samt diskutera framtidens lösningar inom planering och styrning av leveranskedjan.

Detaljhandlare behöver idag ett effektivt verktyg för att styra hela varuflödet – före, under, och efter säsongen. Joel Johansson, Processexpert på RELEX presenterade under morgonen hur RELEX effektivare kan hjälpa detaljhandlare att hantera säsongerna genom bland annat optimering av startpack, automatisk varupåfyllning, och markdown optimering.

Under presentationen diskuterades bland annat den komplexitet som alla storlekar och färgvarianter innebär samt hur man bäst kan allokera varorna snabbt och flexibelt. Joel berättade om hur RELEX startpack-lösning kan hjälpa detaljhandlare att kalkylera en optimal förpackningsstorlek för beställningar före säsongen, med olika storlekar och färgvarianter, och på det här sättet fördela varor mer noggrant och effektivt över hela butikskedjan.

Robert Fredholm, Projektledare på RELEX, presenterade efter pausen vilka steg Intersport tagit för att ytterligare effektivera sin leveranskedja samt hur de använder RELEX in-season managent lösning för att optimera säsonginköpen. Presentationen byggde upp till en bra diskussion bland deltagarna där bland annat påfyllnadsrutiner, allokeringar och inköpsmängder jämfördes och diskuterades.

Modehandeln ligger inför flera utmaningar då det gäller leveranskedjans planering och styrning. För att tackla dessa utmaningar erbjuder RELEX sin expertis, och ordnar därför seminarier med jämna mellanrum för att dela med sig av kunskapen.

För de som inte kunde delta på frukostseminariet finns nu en e-bok att ladda ner på vår hemsida. E-boken “Successful Planning & Allocation in Fashion, Sportswear, and Textiles” hittar ni här.

Presentationerna: