Två svenska forskare har vunnit årets RELEX Supply Chain Award för deras forskning inom området.

Richard Lämsä och Sebastian Mattsson från Lunds Universitet har imponerat juryn med deras examensarbete ”Undersökning av inköp i detaljhandelsföretag – Att förstå effekterna av ett centrallager.”

Examensarbetet fick beröm för den starka metoden som baserade sig på riktiga case studier. Lämsä och Mattsson strävade efter att erbjuda en tydlig modell på vilka effekter centraliserat inköp har på den köpande organisationen, processerna och kompetensen samt hur övergången påverkar ett företags struktur och dynamik.

”Vi kände att arbetet var aktuellt”, säger Jouni Kauremaa å juryns vägnar, ”för att så många företag byter från en decentraliserad köpprocess till en centraliserad som kan utnyttja det mesta av det som den senaste tekniken medför för försörjningskedjan.”

“Vi är mycket stolta över att ha vunnit RELEX Supply Chain Award,” säger Lämsä och Mattsson. ”Vi är speciellt tacksamma över att det finns pris, sådana som det här från RELEX, som speciellt fokuserar på supply chain management, och som erkänner unga forskare inom området.”

Lämsä och Mattsson kommer att presentera sitt arbete på RELEX SCM-seminarium i Stockholm den 22 april. Juryn beslöt även att ge ett hedersomnämnande till den Holländska forskaren Tim Van Pelt, från Eindhoven University of Technology, för hans studie ”Multi-echelon inventory management at Sligro Food Group N.V.”, en Holländsk livsmedelsgrossist.

RELEX VD Mikko Kärkkäinen var mycket imponerad av kvalitén på bidragen som skickades in från olika universitet runtom i Europa.

“För tio år sedan var vi de här killarna; forskare på universitetet som verkligen brinner för att lösa supply chain problem, ” säger han. ”Och på RELEX är vi alla ännu också forskare innerst inne – vi slutar aldrig att jobba fram nya lösningar på problem.”

“Vinnarbidraget går direkt in på kärnproblemet inom dagens supply chain utmaningar. Centrallagret spelar en stor roll, men flera av de problem som förändring medför är ändå länkade till människor och organisationen. Richard och Sebastian går rätt in på frågeställningens kärna.”