Frejborg Distribution AB, Sveriges största hälsogrossist, startar utrullningen av RELEX lösning för att styra och optimera avropen till sitt centrallager. Frejborg Distribution är dotterbolag till Life Europe och försörjer Lifes egenägda, franchise- och medlemsbutiker i Sverige, Norge och Finland med både välkända märkesvaror samt Lifes egna produkter.

Utgångspunkten för samarbetet med RELEX var att Frejborg Distribution identifierat ett klart behov att öka noggrannheten och automationsgraden i avropen till centrallagret. ”Innan, underhöll vi styrparametrarna manuellt i vårt affärssystem Dynamics NAV, men vi visste att detta inte var hållbart i längden. Med så många artiklar som vi hanterar, behövs ett gediget systemstöd för att kontinuerligt underhålla styrparametrarna. Vi ville också effektivisera granskningen av avropsförslagen, för att kunna lägga mera tid på avvik och mindre tid på rutinbeställningar” konstaterar VD Bengt Svensson.

Att valet föll på RELEX berodde på flera orsaker, men Bengt betonar framför allt två faktorer: ”I och med företagets omfattande erfarenhet och kunskap om både grossistverksamhet och detaljhandel, kändes RELEX som en bra partner. Vad kommer till själva lösningen, var det viktigt för oss med ett bra systemstöd för kampanjstyrning. Där låg RELEX långt före de andra system som vi utvärderade”.

Samarbetet mellan Frejborg Distribution och RELEX inleddes med en pilotfas, där RELEX lösning integrerades med Frejborgs affärssystem och utnyttjades för att styra varuflödena från ett urval leverantörer.

Lena Scott, varustyrningsansvarig på Frejborg Distribution, berättar om sina erfarenheter av piloten: ”RELEX system är enkelt och smidigt att lära sig och att använda. Redan under piloten syntes det också att systemet ger oss bättre styrparametrar och avropsförslag. En stor fördel i det dagliga arbetet är att systemet tar hänsyn till leverantörernas fraktfria gränser och automatiskt skapar avropsförslag som möter dessa krav. Det är också smidigt att få fram olika slags uppföljningssiffror och även automatiska uppföljningsrapporter till leverantörer”.