Företag som är intresserade av att se hur deras egna processer för planering och styrning av leveranskedjan står sig i jämförelse med processerna hos andra detalj- och partihandelsföretag, erbjuds ett nytt benchmarking-verktyg.

Verktyget baserar sig på undersökningen ”State of the Retail Supply Chain 2015” som Martec International utfört tillsammans med RELEX.

Genom att analysera ett flertal områden, såsom prognostisering, varupåfyllning, utnyttjandet av teknologi och samarbetet med andra aktörer i leveranskedjan, klassar verktyget företaget i en av fyra kategorier utifrån svaren på sju frågor. I den ena ändan av skalan – kategorin ’traditional’ – hittas de företag som fortfarande i stor utsträckning utnyttjar inkörda och beprövade manuella arbetsrutiner. I den andra ändan – kategorin ’agile’ – återfinns de förtag som kommit längst med att införa ny SCM-teknologi.

Syftet med verktyget är att hjälpa företag som är intresserade av att se över planeringen och styrningen av leveranskedjan, att identifiera hur de ligger till jämfört med andra handelsföretag och om det finns ytterligare fördelar att uppnå genom att satsa på mer avancerade system för planering och varupåfyllning.

Detaljhandelsföretag med en omsättning på över €100m som övergått från de gamla metoderna till den senaste teknologin uppnår typiskt en stark ökning i tillgängligheten och försäljningen samtidigt som andelen överlager och inkurans klart minskat.

Verktyget som är på engelska hittar du här. Ifall du vill veta mer om möjligheterna som den senaste SCM-teknologin kan medföra och är intresserad av att veta mera om vad RELEX kan hjälpa dig med, ta gärna kontakt med oss.
Till benchmarking-verktyget