RELEX solutions, den Helsingfors baserade utvecklaren av system för styrning och planering av leveranskedjan, lockar till sig experter genom att erbjuda sina medarbetare möjlighet till fortbildning, kontinuerlig utveckling och ansvar inom sitt område.

Under de senaste 12 månaderna har RELEX rekryterat 40 nya medarbetare och sysselsätter idag över 100 personer. RELEX är en pionjär inom SCM-lösningar och är först i världen med att tillämpa den senaste minnesbaserade teknologin inom styrning och analys av leveranskedjan.

Enligt Deloitte har RELEX redan i fyra år varit en av Finlands snabbaste växande teknologiföretag och samtidigt den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar i hela EMEA-området. Gartner utnämnde också RELEX till ”Cool Vendor in In-Memory Computing Technologies 2014”.

RELEX har idag fem kontor runtom i Europa, inkluderat Stockholm och Oslo, där antalet medarbetare har vuxit med över tio personer under senaste året. Idag består det Skandinaviska teamet av 18 personer totalt. RELEX ägs av ledningen och sina medarbetare.

“En av orsakerna bakom den snabba tillväxten är den Europeiska detaljhandeln och partihandeln som är villiga att investera i ny teknologi. De tuffa ekonomiska tiderna har ökat behovet av att utveckla verksamheters effektivitet. Butiker och butikskedjor runtom i Europa investerar mer och mer i lösningar såsom RELEX för att optimera kostnaderna,” säger RELEX VD Mikko Kärkkäinen.

Enligt Kärkkäinen sker det en revolution inom datautveckling och RELEX går i spetsen. Företag samlar in omfattande mängder information genom hela deras verksamhet. RELEX erbjuder sin Software as a Service (SaaS) -modell till ett bra pris och till en låg risk vilket möjliggör att data blir användbart till en mycket bredare kundgrupp, också till många små företag.

Kärkkäinen säger att RELEX framgång starkt är kopplad till de lokala Universiteten som både skapat inspirationen till RELEX-lösning och fortsätter att utbilda högkunniga experter för rekrytering.

“Jag och mina kolleger Johanna Småros och Michael Falck som tillsammans grundade RELEX, träffades på Aalto Universitetet. Vår forskning och de nya teorierna vi skapade inom området blev internationellt erkända. De ledde oss direkt till våra tidiga innovationer och till slut där vi är idag. Det är ett härligt exempel på hur investering i utbildning betalar sig tillbaka.”

Tack vare den höga expertisen är RELEX bl.a. en av de första som utnyttjar minnesbaserad teknologi i sitt system för styrning och analys av leveranskedjan. Systemet har utvecklats främst med tanke på detaljhandelns behov.

Johanna Småros tror att RELEX framgång inte bara beror på den innovativa teknologin utan även på hur organisationen agerar på ett nytt, modigt sätt. RELEX har mycket mera gemensamt med teknologibaserade start-ups än med traditionella aktörer. Ambition och attityd är även väldigt viktigt.

”Vi tar på allvar itu med allt vi gör. Vi jobbar ständigt för att förbättra vår lösning, som nu redan är av världsklass.”

RELEX ger sina medarbetare möjligheten att ta ansvar, utveckla sig själva i sitt arbete och bygga på en internationell karriär. Även om RELEX växer snabbt vill ledningen se till att upprätthålla en avslappnad omgivning inom en flat organisation. ”RELEX är ett fint exempel på en 2010-talets arbetsplats,” säger Småros