Rossman, en av Tysklands största detaljhandelskedjor med 1950 butiker runt om i landet, har valt RELEX lösning för planering och styrning av leveranskedjan.

Rossmanns verksamhet omfattar nästan 2000 butiker och ett sortiment på upp till 20 000 produkter per butik, vilket betyder att närmare 50 miljoner varupåfyllningsbeslut behöver tas dagligen. Den komplexa varuförsörjningen innebär att Dirk Rossmann Gmbh behöver ett mycket flexibelt och samtidigt extremt pålitligt system för att styra varuflödena. Rossmann inför RELEX för att optimera företagets lager med hänsyn till butiksspecifika försäljningsmönster, effekterna av kampanjer och inverkan av säsonger.

Rossmanns butiker skiljer sig märkbart från varandra både vad gäller sortimentsbredd och -djup, varför RELEX system automatiskt beräknar butiksspecifika prognoser och regler för var och en av butikerna. Systemet ger också flödesplanerarna tidiga varningar vid risk för brist och flaggar framtida trender i efterfrågan. På detta sätt kan Rossmann säkerställa en hög tillgänglighet även för kampanjartiklar och tackla den mycket varierande efterfrågan som företaget kampanjdrivna verksamhet ger upphov till.

“Det var framför allt flexibiliteten i systemet som övertygade oss”, förklarar Jürgen Mattulke, Head of Inventory and Supplier Management på Rossmann. För att automatiskt beräkna de dagliga prognoserna används mer än 3000 olika kombinationer av prognosmodeller och parametrar, som tidigare års försäljningsmönster, säsongskurvor, kampanjinformation och orderkvantiteter. Det data som behövs för beräkningarna hämtas automatiskt från Rossmanns affärssystem.

“Det var framför allt flexibiliteten i systemet som övertygade oss”

Hittills har Rossmann använt sig av två olika system för lagerstyrning i butikerna, de sex distributionscentren samt centrallagret: Så tidigt som år 1996 introducerade den snabbväxande detaljhandelskedjan ett systemstöd för operativt inköp till centrallagret, och år 2000 köpte företaget ytterligare ett system för butikernas varupåfyllning. Rossmann införde också egenutvecklade verktyg för att hantera kampanjer och säsonger. Dessutom skapade bolaget ett antal kontrollsystem för att organisera och hantera de ständigt växande varuflödena. Den här komplexa samlingen av system ersätts nu av en enda integrerad lösning.

“RELEX system kommer att utgöra hjärtat av hela vår leveranskedja”, säger Jürgen Mattulke. ”Vi är säkra på att vi har funnit en bra samarbetspartner för vårt projekt.” Tillsammans kommer RELEX och Rossmann även att utveckla en lösning för butikernas varupåfyllning som tar tillgängligt hyllutrymme i beaktande.

“RELEX system kommer att utgöra hjärtat av hela vår leveranskedja”