RELEX har under våren 2014 medverkat i en undersökning utförd av Aalto-universitetets tekniska högskola, ett av de ledande universiteten inom logistikforskning. Undersökningen fokuserade på användningen av automatisk varupåfyllning inom partihandelsmarknaden i Storbritannien, Sverige, Norge och Danmark. Forskarna intervjuade supply chain-, logistik-, inköps- och IT-chefer från 40 olika företag inom branscherna för bland annat läkemedel, livsmedel, byggnads- och konsumentvaror. Undersökningens resultat tyder på att även om automatisk varupåfyllning är relativt vanlig bland partihandlare i Norden och Storbritannien, uppstår det ändå gemensamma utmaningar vid specialsituationer.

automatisk-varupåfyllning-norden-antal-respondenter

Bild 1. Antal respondenter per industri

Enligt resultaten använder majoriteten av företagen (60 %) med endast ett lager inte ännu fullt integrerade system för prognostisering och lagerhantering. I kontrast använder 68 % av företagen med flera lager ett centraliserat varupåfyllningssystem. Således tyder resultaten på att företag med flera lager är mer benägna att integrera sina prognostiserings- och varupåfyllningsaktiviteter. Ungefär hälften av partihandlarna använder sina back-end ERP-system för varupåfyllning i motsats till användningen av ett specialiserat system.

Undersökningen tyder på att företag har stött på flera liknande utmaningar gällande sina system. De huvudsakliga problemen hänförde sig till kampanjhantering (32,5 %), säsongsrelaterad produkthantering (32,5 %) och nya produktlanseringar (27,5 %). Leverantörernas olika leveransvillkor uppfattades generellt även som ett problem. Dessutom upplevde nästan alla partihandlare, som har med produktsvinn att göra, att deras systems styrning av hylltillgänglighet och lagerbalans var bristfällig. Tidigare undersökningar inom den nordiska detaljhandelssektorn tyder på liknande utmaningar. Även om de är väldigt olika varandra så är detalj- och partihandelssektorerna sammanlänkade och därför kan det antas att en del av utmaningarna också är gemensamma.

Utmaningar-inom-automatisk-varupåfyllning

 Bild 2. De vanligaste utmaningarna inom automatiserad varupåfyllning

Även om automatiska varupåfyllningssystem allmänt är i bruk i de nordiska och brittiska partihandelssektorerna, tyder forskningsresultaten på att det finns gott om rum för förbättring. På RELEX tror vi att varupåfyllningssystemens prestation inom partihandeln drastiskt kan förbättras. Framförallt kan specialsituationer (t.ex. kampanjer och nyheter) hanteras mer effektivt, och processflödet samt noggrannheten kan förbättras, genom ett specialiserat, konfigurerbart system.

Ny teknologi i form av snabbare och mer kraftfulla system, garanterar att ta itu med flera av de utmaningar som partihandeln står inför. Detta möjliggörs genom noggrannare kontroll över leveranskedjans styrparametrar (produkt/plats/leverantör/kund) och genom att ge en närmare analytisk överblick på problemen. RELEX driver för tillfället en kampanj (på engelska) som fokuserar på utmaningarna inom leveranskedjan hos företag i partihandelssektorn, samt presenterar vad den senaste teknologin kan göra för dem.