Varför RELEX?

För att vi är inte som alla andra.

 

 

RELEX

Tänjer hela tiden på gränserna mot Unified Retail Planning

RELEX tänjer hela tiden på gränserna mot Unified Retail Planning

Tillåt våra omfattande lösningar att ta planeringen och utförandet av dina huvudprocesser för detaljhandelns planering – varuförsörjning, ‑placering och personalplanering – till nästa nivå. Ju mer komplex verksamheten är, desto större effekt och möjlighet till vinst från exceptionell planering och utförande finns det.

Kombinera hög nivå av automation med imponerande resultat.

Använder banbrytande teknologi

Genom att använda banbrytande teknologi

Lägg ny beräkningskraft i händerna på dina planerare. Våra lösningar är optimerade för detaljhandelns data och använder banbrytande databehandlingsteknik, så som en kolumnbaserad databas och In-Memory Computing. Vi gör det möjligt att förutse konsekvenserna av planerade beslut i varje del av försörjningskedjan, när som helst och månader i förväg.

Se vart din efterfrågan är på väg och förstå effekten av dina nuvarande planeringsbeslut på din framtida verksamhet.

RELEX
möjliggör för
detaljhandlare

Automatisera med självsäkerhet

RELEX möjliggör för detaljhandlare att automatisera med självsäkerhet

Säkerställ att dina planerare har fullständig insyn i tanken bakom alla planeringsbeslut och dess konsekvenser. Vi gör det möjligt för detaljhandlare att dra nytta av avancerad datavetenskap utan att riskera att kritiska processer hamnar i en svart låda.

Gör hela din organisation datadriven utan att outsourca analyser till dataforskare.

Behåll kontrollen

Och behåll kontrollen

Möjliggör för dina planeringsexperter att hantera din planeringslösning. Vårt användargränssnitt och dess underliggande affärslogik kan enkelt anpassas utan kodning eller extern hjälp, trots att vårt team alltid finns tillgängligt och gärna stöttar vid behov. Lösningsuppgraderingar påverkas inte av kundspecifika konfigurationer, vilket möjliggör att alla kunder snabbt och enkelt kan dra nytta av vår intensiva utveckling av systemet.

Låt dina experter ta ansvar för att utveckla och underhålla dina processer.

Häng med oss i strävan mot att planera bättre, sälja mer och minska svinnet

Vi på RELEX är problemlösare och passionerade i att kunna utnyttja vår omfattande akademiska bakgrund när vi löser detaljhandelns komplexa utmaningar. Vi drivs av att förbättra detaljhandelns planering, vilket visas genom våra unika erfarenheter med konkreta resultat och nöjda kunder.