Nordens ledande däckkedja, Vianor, implementerar RELEX lösning för att effektivisera varupåfyllningen till företagets egna butiker. Implementeringsbeslutet föregicks av en omfattande pilot, där både systemet och den nya varupåfyllningsprocessen testades i praktiken. Vianor är dotterbolag till Nokian Tyres och idkar däckhandel samt erbjuder snabbservice genom 170 egenägda samt 453 franchisebutiker i sammanlagt 19 länder.

Målet med ibruktagandet av RELEX varupåfyllningslösning är att effektivisera beställandet samt att sänka lagernivåerna i butikerna. ”Centrala mål är att göra varupåfyllningen mera centralt styrd, att säkerställa butikernas hylltillgänglighet, samt att uppnå en betydande minskning av lagernivåerna i butikerna”, berättar Ville Nikkola, logistikchef på Vianor.

Vianors utgångsläge var att man ville övergå från den tidigare butiksdrivna varupåfyllningen till en mera centralt styrd process. Dessutom ville företaget bli bättre på att reagera på efterfrågan under säsongen, istället för att förlita sig på stora förhandsbeställningar inför säsongerna. För att uppnå dessa mål skulle stora förändringar i både arbetssätt och ansvarsområden krävas – så stora att man på förhand inte kunde vara säker på att förändringarna faktiskt skulle gå att genomföra.

Logistikchef Ville Nikkola berättar: ”RELEX erbjöd oss möjligheten att starta med en pilot, vilket var ett utmärkt alternativ för oss. Under piloten testade vi den nya centralt styrda varupåfyllningsprocessen i 11 butiker och kunde på så sätt säkerställa att både processen och systemet fungerade som vi tänkt oss. Visst uppstod det en del problem under pilotfasen, men vi lärde oss mycket under resans gång och utvecklade styrningen och hela varupåfyllningsprocessen under pilotfasen. Butikernas respons på piloten var övervägande positiv.”

Vianors verksamhet är mycket säsongdriven. Ville Nikkola förklarar: ”Först planeras säsongen och förhandsbeställningarna levereras under flera veckor innan säsongen börjat. När säsongen väl startat, så är det mycket bråda tider. Med hjälp av RELEX prognostiserings- och fördelningsfunktionalitet lyckas vi styra förhandsbeställningarna till butikerna effektivt och noggrant, på ett sätt som beaktar efterfrågan för varje artikel i varje enskild butik. Avvikelsehanteringen och beställningsförslagen gör det möjligt att reagera mycket snabbare på varupåfyllningsbehoven under säsongen. Samtidigt har vi uppnått effektivare leveranser än tidigare.”

De senaste åren har betydelsen av olika tjänster ökat inom Vianors verksamhet. Villa Nikkola förklarar: ”Vi har sett en ökning särskilt i efterfrågan på däckförvaringstjänster, men vi har lidit av kapacitetsproblem i och med att butikerna varit proppfulla under däckbytessäsongen. Den nya varupåfyllningsprocessen har gjort det möjligt att sänka lagernivåerna i pilotbutikerna med 30 % – 50 % under säsongerna. Detta medför ökade inkomster från däckförvaringen och naturligtvis också mindre problem med lagerstyrningen i butikerna”.

På grund av ett globalt uppsving inom däckförsäljningen, har Vianor under det gångna året varit tvunget att styra lager och försäljning i en situation där utbudet varit begränsat i och med att efterfrågan på vissa artiklar överskridit leveranskapaciteten. ”Med hjälp av RELEX lösning har vi kunnat styra varorna till de butiker där behovet varit allra störst. För artiklar med begränsad tillgänglighet kan vi granska de olika butikernas estimerade täcktider inom de olika distributionsområdena och utnyttja lagren i vårt nätverk så effektivt som möjligt” konstaterar Ville Nikkola nöjt.

”Vianors mål är att göra det så smidigt och bekvämt som möjligt för våra kunder att köpa däck och att sköta däckbytena. Vi vill att vår ytterst sakkunniga personal ska kunna använda sin tid på kundservice och på att ytterligare förbättra kundens upplevelse. Därför vill vi minimera tiden som butikerna behöver använda på beställande och lagerstyrning”, konstaterar Ville Nikkola avslutningsvis.