Wyevale Garden Center (WGC) är Storbritanniens största trädgårdskedja med 149 trädgårdscenter runtom England och Wales. WGC sökte en samarbetspartner för att stöda den snabba tillväxten och valde RELEX kraftfulla lösning för planering och styrning av leveranskedjan.

Detaljhandelskedjan har ett gott rykte om sig och behövde en systemleverantör som kunde följa den snabba tillväxten, expanderingen och ökande marknadspositionen. Systemleverantören behövde kunna ta itu med utmaningar gällande prognostisering, kampanjhantering och varupåfyllning. Efter en tuff anbudsprocess valdes tillslut RELEX bland 10 leverantörer.

WGCs sortiment består av två huvudsakliga produktgrupper: allmänna handelsvaror och varor för trädgårdsskötsel. Leverantörerna erbjuder ofta en begränsad tillgång av produkter och dessutom med korta ledtider. Leveranskedjorna för de båda produktgrupperna hanteras manuellt och är mycket beroende av omgivningen, det finns ett antal leveransvillkor och begränsningar i tillgängligheten att ta i beaktande. Med hjälp av RELEX lösning kommer WGCs processer automatiseras och utvecklas för att öka försäljningen och lönsamheten.

Dan Zinner, Trading Director på WGC kommenterar valet: “Med hjälp av RELEX kan vi förvänta oss bättre prognoser, ökad tillgänglighet, minskat svinn och en effektivare verksamhetsprocess. Dessutom kommer lösningen hjälpa oss att bättre planera våra kampanjer och förbereda oss för höga efterfrågetoppar som uppstår vid bl.a. morsdagen och påsk. På så sätt kan vi se till att vi har de rätta produkterna, på rätt plats och vid rätt tidpunkt.”

“Med hjälp av RELEX kan vi förvänta oss bättre prognoser, ökad tillgänglighet, minskat svinn och en effektivare verksamhetsprocess.”

Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX koncernen kommenterar: “Vi förstår de komplexa utmaningarna som företag liksom Wyevale Garden Group står inför. Vår lösning ger dem en möjlighet att verka effektivare, förbättra lönsamheten och framförallt se till att de har nöjdare kunder.”

RELEX och WGC planerar att genomföra en pilot med start i september och senare en full utrullning runt nyår.

 

Om Wyevale Gardens

Wyevale Garden Centres är Storbritanniens största trädgårdskedja med 149 trädgårdscenter runtom i England och Wales. Wyevale Garden Centers mål är att se till att alla kan ta del av den glädje trädgården ger, genom att erbjuda en plats där vem som helst kan komma för att få hjälp, idéer och inspiration. 90% av Wyevale Garden Centres trädgårdsväxter är odlade i Storbritannien och största delen i sina egna plantskolor. Wyevale Garden Center sysselsätter mer än 5,000 personer och har sin egen medlemsklubb för trädgårdsintresserade, The Garden Club, med mer än 2,5 miljoner medlemmar.

Läs mera: www.wyevalegardencentres.co.uk