Läs PDF

Storbritanniens ledande tillverkare av rengörings- och hygienprodukter förbättrar styrningen av leveranskedjan med hjälp av RELEX system

RELEX, Europas snabbast växande utvecklare av system för styrning och planering av leveranskedjan, hjälper Zenith Hygiene Group förbättra sin planering, prognostisering och effektivitet.

Zenith har sju centrallager runtom i Storbritannien och har haft ett behov av att optimera artiklarnas tillgänglighet samtidigt som de velat minska på lagernivån.

“Zenith expanderar och vi vinner konstant nya kunder – vilket är fantastiskt, men vi bör försäkra oss om att vi alltid har lager så vi inte sviker våra nya, och existerande kunder” säger Zeniths COO Simon Bower. ”Vi har valt RELEX för deras hög kvalitéts prognoser för att optimera hanteringen av nya kunder där vi ibland inte har något existerande försäljningsdata. RELEX teknologi kommer också hjälpa oss säkerställa höga servicenivåer för våra nuvarande kunder som sällan gör beställningar och vars behov är svårare att förutspå.”

“Att balansera lagernivåerna mellan våra sju centrallager är avgörande,” säger Bower, ”samtidigt som vi hanterar leverantörernas leveransvillkor som en del av vår beställningsprocess – kommer saker som minimikvantitet – hjälpa oss hålla baskostnaderna låga.”

Zenith har också som avsikt att förbättra hanteringen av säsongrelaterade produkter och att försäkra sig om att servicenivåerna upprätthålls, så att kunden alltid kan vara säker på att produkterna de behöver finns i lager.

“Våra kunder uppnår i regel 30 % lägre lagernivåer,” säger Tommi Ylinen, Country Manager för RELEX i Storbritannien. ”Ändå kan de samtidigt med hjälp av bra prognostisering och planering driva tillgängligheten upp till 98 eller 99 %.”

“Under de senaste tolv månaderna har partihandlare i fyra europeiska länder, medräknat Storbritannien, valt RELEX för systemets och expertisens skull,” säger Ylinen. ”Zeniths förtroende för oss återspeglar sig på våra meriter om att skräddarsy system för hantering och planering av leveranskedjan, för att möta de behov som finns inom partihandelssektorn och hos enskilda verksamheter inom den.”

Projektets pilot började i slutet av augusti och den fullständiga implementeringen är planerad att börja i december 2014, för att sedan bli klar tidigt under 2015.

Zenith gör cirka 35 000 leveranser i månaden till över 10 000 kundlokaler inkluderat restauranger, catering verksamheter, skolor och sjukhus. Zenith är grundat 1996 och tillverkar sina produkter i norra Irland med sju centrallager i Lisburn, East Kilbride, Droitwich, Elland, Oldham, Swanley och Welham Green.