Coop Värmland effektiviserer prosesser for endringer i sortiment og maksimerer fortjenesten med RELEX Markdown Optimization

Mar 31, 2021 2 min
8 pp
høyere marginer på markdown-produkter
70+%
mer effektiv lagertømming
6.14%
økt salg av markdown-produkter
Coop Värmland store

Gjennom samarbeidet med RELEX Solutions har den svenske retaileren, Coop Värmland, gjennomgått betydelige forbedringer for å effektivisere prosessene ved sortimentsendinger og maksimere fortjenesten når de faser ut produkter. Coop Värmland har brukt RELEX’ løsninger for etterspørselsprognoser og automatisk vareforsyning i sine 60 butikker siden 2015. I 2019 utvidet de samarbeidet til også å inkludere RELEX’ løsning for optimert prisnedjustering (markdown-optimering).

Ved å bruke RELEX markdown-optimering, har selskapet oppnådd:

  • 8 pp høyere marginer på markdown-produkter
  • 70+% mer effektiv lagertømming
  • 6.14% økt salg av markdown-produkter

Før de implementerte RELEX markdown-optimering, sto Coop Värmland ovenfor utfordringer med å ha svært manuelle markdown-prosesser i butikkene sine. Som et resultat ble rutinemessige markdown-oppgaver ofte nedprioritert eller til og med glemt i det daglige arbeidet. Selskapet henvendte seg til RELEX for å automatisere disse rutinemessige oppgavene på en pålitelig måte og for å implementere en sentralisert markdown-prosess i butikkene. Prosjektet ble fullført allerede 6 måneder etter kickoff i november 2019.

RELEX AI-drevne løsning for markdown-optimering bruker Coop Värmlands prognose- og lagerdata for å automatisk identifisere hvilke produkter som skal reduseres i pris for å tømme lageret før planlagte sortimentsendringer. Løsningen anbefaler deretter en optimal prisnedjustering som vil selge ut lageret effektivt, samtidig som marginene beskyttes.

Ved å automatisere og sentralisere sine markdown-prosesser, har Coop Värmland sett en reduksjon på mer enn 70% i overskuddslager som gjenstår etter markdown-perioden. Markdown-produkter har forbedret marginene med 8 pp og selskapet har økt salget av markdown-produkter med 6,14%. Butikkpersonalet har spart verdifull tid som tidligere ble brukt på å håndtere overskuddslager og prisreduserte produkter.

“RELEX’ løsning for optimert markdown har gjort butikkenes prosess for sortimentsendringer mye mer effektiv og maksimert overskuddet når vi faser ut produkter.”

Thomas Berglund, CIO I Coop Värmland

«Ved å bruke RELEX for prognoser, vareforsyning og optimert makrdown, har vi oppnådd en integrert prosess og kan dra nytte av samme de samme dataene og fordelene gjennom hele planleggingsprosessen,» sier Thomas Berglund, CIO i Coop Värmland. «RELEX’ løsning for optimert markdown har gjort butikkenes prosess for sortimentsendringer mye mer effektiv og maksimert overskuddet når vi faser ut produkter.»

«Vi har bygget et sterkt partnerskap med Coop Värmland, og det er utrolig spennende å fortsette veksten sammen,» sier Johanna Småros, medgründer i RELEX Solutions. «Med RELEX’ høye ambisjoner for produktutvikling er det flott å se at vi fortsetter å tilby nye og betydelige verdier for våre kunder, når vi avanserer samarbeidet.»