Runsvengruppen förbättrar prognosnoggrannhet och standardiserar planeringsprocesser med RELEX

Dec 8, 2022 2 min
6,8 procentenheter
bättre prognosträffsäkerhet
7 400 000 kr
minskat lagervärde
20 procentenheter
ökad användning av orderförslag

Runsvengruppen, som driver en av Sveriges ledande lågpriskedjor ÖoB, har minskat sina lagernivåer, förbättrat prognosnoggrannheten och standardiserat sina planeringsprocesser genom sitt samarbete med RELEX Solutions. Sedan 2016 har RELEX stöttat Runsvengruppens 92 butiker och distributionscenter med efterfrågeprognostisering och varuförsörjning.

Genom att samarbeta med RELEX har företaget uppnått:

  • 6,8 procentenheter bättre prognosträffsäkerhet
  • minskat lagervärde med 7 400 000 SEK
  • ökad användning av orderförslag med 20 procentenheter
  • ökad automationsgrad i sina processer
  • sparat 40 timmar arbete per butik och år tack vare mer effektiva leveransflöden

Innan de implementerade RELEX hade de väldigt komplexa planeringsprocesser, både tekniskt och processmässigt. Runsvengruppen vände sig till RELEX för deras positiva rykte på marknaden och förmåga att leverera mätbart värde, samtidigt som utmaningarna med efterfrågeprognoser kunde hanteras.

Med det övergripande målet att driva konkreta resultat genom att förenkla processer och implementera RELEX best practices, behandlade projektet Runsvengruppens grundläggande prognos- och planeringsprocesser, och säkerställde kvalitet i deras masterdata. Genom att använda RELEX dashboard-funktionalitet har Runsvengruppen enklare kunnat se över och visualisera faktorerna som påverkar deras prognoser.

Genom att fokusera på projiceringar och distribution på butiksnivå har Runsvengruppen förbättrat synligheten i vilket lager som bör vara på hyllorna. Dessutom har automatisering av deras initiala varuförsörjning inför kampanjer sparat Runsvengruppen tid och gjort varuförsörjningsvolymerna mer exakta.

Med tiden de har sparat kan Runsvengruppen nu använda till att fokusera på värdeskapande arbete, som till exempel att förbättra integrationen med centrallagret och effektivisera order från externa leverantörer.

RELEX har gett Runsvengruppen ett fantastiskt stöd i vidare optimering av vår befintliga uppsättning. De har skapat värdefulla förbättringar till vår prognosnoggrannhet, gjort insatser för att minska lagret, och ökat vår totala användning av plattformen,” säger Joakim Eriksson, Head of Supply Chain på Runsvengruppen. ”Vi har till och med kunnat standardisera våra processer, vilket har gjort det möjligt för oss att lägga mer tid på värdeskapande arbete.”

“Vi har till och med kunnat standardisera våra processer, vilket har gjort det möjligt för oss att lägga mer tid på värdeskapande arbete.” 

säger Joakim Eriksson, Head of Supply Chain på Runsvengruppen.

Det är fantastiskt att se våra kunder använda lösningen till fullo och dra nytta av så betydande fördelar. Vi är alltid glada över att driva utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder,” säger Stefano Scandelli, Senior VP Sales EMEA på RELEX Solutions. ”En av våra värderingar på RELEX är att skapa mätbart värde och det här projektet är ett bra exempel på att våra kunder når nya konkreta fördelar genom högre användningsgrad av lösningen.”