RELEX Live Stockholm 2023 går av stapeln den 26 april. Missa inte din chans att delta! Läs mer & registrera dig här

menu-close

Felleskjøpet Agri minskar lagernivåerna och ökar tillgängligheten med RELEX Demand Forecasting & Automatic Replenishment

Jun 3, 2021 2 min
33%
minskat lagervärde
7.8%
ökad tillgänglighet på hyllan
20 dagar
kortare täcktid

Felleskjøpet Agri, norsk leverantör av produkter inom jordbruk och trädgårdsredskap, och den främsta leverantören till norska bönder, har minskat sina lagernivåer samtidigt som de har ökat sin tillgänglighet genom sitt samarbete med RELEX Solutions.

Sedan december 2018 har RELEX automatiserat och centraliserat företagets varuförsörjningsprocesser, och försett Felleskjøpet Agri med lösningar för efterfrågeprognostisering, automatisk varupåfyllning, allokeringar och integrerad varuförsörjningsplanering för deras 96 butiker och deras distributionslager.

Genom samarbetet med RELEX har de uppnått:

  • 33% minskat i lagervärde
  • 7,8% ökad tillgänglighet på hyllan
  • 20 dagar kortare täcktid

Innan RELEX-implementationen förlitade sig Felleskjøpet Agri på mycket manuella varuförsörjningsprocesser som utfördes av butikscheferna. Företaget vände sig till RELEX för en lösning som kunde automatisera och centralisera varupåfyllningen och öka tillgängligheten i butikerna samt öka sortimentslojaliteten. Felleskjøpet Agris beslut i att välja RELEX påverkades också utav de positiva resultat som redan uppnåtts utav deras dotterbolag Granngården, som varit kund hos RELEX sedan 2014.

Implementationen genomfördes enligt plan och lösningen var fullt utrullad på distributionslagret och i alla butiker i oktober 2019. Väldigt tätt inpå såg Felleskjøpet Agri de resultat de väntat sig: 7,8% förbättring i tillgänglighet på hyllan, 33% minskat lagervärde, och en 20 dagar kortare täcktid.

”Vi har uppnått fantastiska resultat genom att använda RELEX för att automatisera och centralisera vår supply chain planning – från ökad tillgänglighet i butiker, till minskat lagervärde,” säger Trond Magne Aamodt, Supply Chain Manager på Felleskjøpet Agri. ”Eftersom vårt dotterbolag Granngården också använder RELEX har vi möjlighet att uppnå positiva synergieffekter mellan lösningarna.” ”Det har varit spännande att få vara en del av Felleskjøpets Agris förändring, från decentraliserat manuellt orderarbete, till en automatiserad och centraliserad process,” säger June Ideland, Business Manager på RELEX Solutions. ”Jag är imponerad av deras förståelse över vad de behöver ha på plats när det kommer till masterdata, effektiva processer, och effektivt förändringsarbete för att dra nytta av RELEX fulla potential.”