Felleskjøpet Agri reduserer lagernivåer og øker tilgjengeligheten med RELEX’ etterspørselsprognoser og automatisk varepåfylling

Jun 3, 2021 2 min
33%
reduksjon i lagerverdi
7.8%
økt hylleservicegrad
20 dager
reduksjon i Days of Supply

Felleskjøpet Agri, den ledende norske butikk-kjeden innen landbruksprodukter, hageutstyr og den primære utstyrsleverandøren til norske bønder, har gjennom sitt partnerskap med RELEX Solutions redusert sine beholdninger samtidig som tilgjengeligheten har økt.

Siden desember 2018 har Felleskjøpet benyttet RELEX’ løsninger for å automatisere og sentralisere sine forsyningskjedeprosesser. Ved hjelp av presise etterspørselsprognoser, automatisk varepåfylling, allokeringer, og integrert forsyningskjedeplanlegging for sine 96 butikker og ett distribusjonssenter, har Felleskjøpet Agri oppnådd:

  • 33% reduksjon i lagerverdi
  • 7.8 % økt hylleservicegrad
  • 20 dager reduksjon i Days of Supply  

Før Felleskjøpet implementerte RELEX-løsningen baserte de seg i stor grad på manuelle bestillingsprosesser som butikksjefene var ansvarlige for. Felleskjøpet tok kontakt med  RELEX for en løsning som kunne automatisere og sentralisere vareforsyningen til butikkene, øke tilgjengeligheten, redusere lagerverdiene, samt øke sortimentslojaliteten. Felleskjøpets datterselskap, Granngården, har vært RELEX-kunde siden 2014 og de fantastiske resultatene selskapet har oppnådd påvirket Felleskjøpets beslutning om å velge RELEX.

Implementeringsprosjektet ble fullført i henhold til tidsplanen, med løsningen fullt utrullet i alle butikker og distribusjonssenteret i oktober 2019. Etter kort tid begynte Felleskjøpet allerede å se de forventede resultatene: 7,8% forbedring i hylleservicegraden, 33% reduksjon i lagerverdi, samt 20 dager reduksjon i Days of Supply.

«Ved å automatisere og sentralisere forsyningskjedeplanleggingen med RELEX, har vi oppnådd utrolige resultater – fra økt tilgjengelighet i butikkene til reduserte lagernivåer i hele forsyningskjeden,» sier Trond Magne Aamodt, Supply Chain Manager i Felleskjøpet Agri. «Fordi vårt datterselskap, Granngården, også bruker RELEX kan vi effektivt dra nytte av de positive synergiene mellom løsningene.»

«Det har vært spennende å være en del av Felleskjøpet Agris transformasjon, fra desentraliserte og manuelle bestillingsprosesser til en automatisert og sentralisert prosess,» sier June Idland, Business Manager hos RELEX Solutions. «Jeg er svært imponert over deres forståelse av hva som måtte være på plass når det kommer til master data, effektive prosesser og endringsledelse for å dra fullt nytte av fordelene RELEX gir.»