Felleskjøpet Agri utökar lyckat samarbete med RELEX Solutions

May 9, 2022 2 min

Felleskjøpet Agri, den ledande norska butikskedjan inom lantbruksprodukter, husdjursprodukter och trädgårdstillbehör, har utökat sitt samarbete med RELEX Solutions. Utökningen innefattar att de kommer att ha mobil tillgång till RELEX plattform, hyllanpassad varuförsörjning, prognosdelning och förbättrad kapacitetsstyrning.

Sedan 2018 har RELEX automatiserat och centraliserat Felleskjøpets varuförsörjningsprocesser med hjälp av efterfrågeprognoser, automatisk varupåfyllning, allokeringar och integrerad planering för hela varukedjan, för deras 96 butiker och ett distributionscenter (DC). Efter att ha ökat tillgängligheten och minskat lagernivåerna med RELEX, utökar Felleskjøpet nu samarbetet för att optimera fler områden i deras verksamhet.

Med det utökade samarbetet får Felleskjøpet mobil tillgång till RELEX-plattformen, något som gör det möjligt för bättre samarbete mellan butikspersonalen och det centrala planeringsteamet. RELEX mobila plattform ger Felleskjøpet enkel tillgång till produkt-masterdata och tillåter butikspersonalen att själva underhålla hyllplansdata. Detta kommer att minska det manuella arbete som görs centralt, samtidigt som effektiviteten i butikerna kommer att öka. Som en bonus kommer den generella datanoggrannheten också att förbättras.

Vidare kommer RELEX att hjälpa Felleskjøpet att optimera varuflödet för att bättre matcha tillgängligt butiksutrymme. Lösningen kommer därmed att minska antalet leveransrader och hanteringskostnaderna både för DC och för butikerna. Dessutom kommer lösningen att maximera butikernas effektivitet i att sätta varor på hyllan med Felleskjøpet Agris leveranser, genom att matcha butikernas varuutrymmestillgänglighet och minska personalens turer till lagret.

Felleskjøpet kommer också att förbättra sina leverantörers leveransnoggrannhet genom prognosdelning. Detta kommer att öka leverantörernas synlighet i framtida inköpsvolymer för att stötta Felleskjøpet Agri vid produktintroduktioner, säsonger och kampanjer. Dessutom kommer lösningen att möjliggöra för bättre kapacitetsstyrning genom order- och leveransprojektioner för att öka tillgängligheten på hyllan.

”Vi har redan uppnått goda resultat i att automatisera och centralisera vår varuförsörjningsplanering med RELEX. Genom att utöka samarbetet kommer vi fortsätta att öka dessa resultat samtidigt som vi ökar synligheten och samarbetet med våra leverantörer, vårt centrala planeringsteam och vår butikspersonal,” säger Trond Magne Aamodt, Supply Chain Manager på Felleskjøpet Agri.

”Vi är otroligt glada över att fortsätta vårt starka samarbete med Felleskjøpet och över att skapa ännu mer värde för deras verksamhet. Felleskjøpet Agri kommer att se starka resultat från att integrera deras centrala planeringsprocesser med butiksverksamheten,” säger Ida Myran, Vice President Sales EMEA North på RELEX Solutions. ”Vi ser fram emot att uppnå fler konkreta resultat och mål tillsammans – både med detta projekt och i framtiden.”