Musti Group tar varuförsörjningen till en ny nivå med RELEX markdown-optimering

Nov 5, 2020 3 min

Musti Group, Nordens största djurbutikskedja och en flerårig RELEX-kund, har implementerat RELEX lösning för prisnedsättning (markdown-optimering) i fler än 200 butiker i Sverige, Norge och Finland.

Genom att optimera och automatisera sina markdown-processer uppnår Musti Group en bättre synlighet och kontroll över vilka produkter som kräver prisnedsättning och hur priser kan optimeras för att möta företagets strategi. RELEX lösning kommer att stötta teamets möjlighet till att ta noggrannare och databaserade beslut för att öka företagets marginaler och försäljning.

Innan implementeringen av RELEX markdown-optimering hanterade Musti Group sina processer för prisnedsättning manuellt. Processerna var tidskrävande och involverade mycket arbete i kalkylark för att komplettera företagets strategi för prisnedsättningar. Prisnedsättningarna planerades på månadsbasis, men processerna varierade mycket mellan olika produktkategorier och Musti-teamet saknade möjligheten att kunna mäta resultaten. Med de standardiserade och automatiserade processerna har kategoricheferna nu mycket bättre synlighet i effekterna av deras beslut, vilket möjliggör för dem att kunna analysera och förstå den förväntade effekten av varje prisnedsättning.

”Den nya markdown-processen är mycket mer transparent och proaktiv än tidigare. RELEX gör det möjligt för oss att kunna styra vår markdown-strategi mot ett mer optimerat sätt att arbeta på, med tydliga mål och bättre förståelse av resultaten,” säger Matti Salmi, Purchasing Director på Musti Group. ”Våra sortimentschefer tycker att RELEX markdown-optimering är både enkel och effektiv att använda, och att det manuella arbetet som vi tidigare tyckte var väldigt utmanande har minskat en hel del.”

“Markdown-optimering är väldigt värdefullt och jag uppmuntrar alla detaljhandlare, oavsett bransch, att testa lösningen.”

Panu Hannula, CIO, Musti Group

”Vi har redan använt RELEX lösning för prognostisering och varuförsörjning i flera år och efter implementeringen av lösningen för markdown-optimering har vi verkligen en integrerad plattform för detaljhandelsplanering,” säger Panu Hannula, CIO på Musti Group. ”Markdown-optimering är väldigt värdefullt och jag uppmuntrar alla detaljhandlare, oavsett bransch, att testa lösningen.”

Implementationen gjordes under den initiala fasen av COVID-19 i Finland, mellan mars och juni 2020. Alla faser av projektet och all kommunikation mellan RELEX och Musti Group’s team genomfördes online. Trots den utmanande situationen blev projektet väldigt lyckat tack vare ett nära samarbete mellan teamen.

”Projektet gick smärtfritt från början till slut,” säger Salmi. ”Jag är speciellt tacksam för projektteamets förmåga att hålla projektplanen trots utmaningarna från COVID-19 och sommarsemester-perioden. Detta har verkligen varit en stark prestation av alla involverade.” ”Det faktum att vi kunde genomföra implementationsprojektet helt remote understryker bara det engagemang vi har för våra kunder. Det är också ett bevis på hur smidiga och flexibla implementationer kan vara när alla arbetar mot samma mål,” säger Heikki Lummaa, VP Sales i Norden, Ryssland och Central- & Östeuropa på RELEX. ”Vi är väldigt glada över att nå den nya nivån av integrerad varuförsörjningsplanering tillsammans med Musti Group.”