Bli med på RELEX Live Oslo den 28. september | Les mer og meld deg på

menu-close

Musti Group tar forsyningskjedeplanleggingen til et nytt nivå med RELEX’ Markdown-optimering

Nov 5, 2020 3 min.

Musti Group, Nordens største dyrebutikk-kjede og en mangeårig RELEX-kunde, har nå implementert RELEX’ løsning for optimering av prisnedjusteringer (markdown-optimering) i mer enn 200 butikker i Norge, Sverige og Finland.

Ved å optimere og automatisere sine markdown-prosesser oppnår Musti Group bedre synlighet og kontroll over hvilke produkter som trenger en prisnedjustering og hvordan prisen kan optimeres for å møte selskapets strategi. RELEX-løsning støtter nå teamets evne til å ta nøyaktige, databaserte beslutninger i henhold til sortiment for å øke selskapets marginer og salg.

Før implementeringen av RELEX’ markdown-optimering håndterte Musti Group sine prosesser for prisnedjusteringer manuelt. Prosessene var tidkrevende og involverte mye arbeid i regneark for å komplettere selskapets strategi for prisnedjusteringer. Nødvendige prisnedjusteringer ble planlagt hver måned, men prosessene varierte mellom produktkategorier og Musti-teamet manglet muligheten til å måle resultatene på en god måte. Med de standardiserte og automatiserte prosessene har teamet nå mye bedre oversikt over effekten av beslutningene som tas, slik at de kan analysere og forstå den forventede effekten av hver enkelte markdown.

«Den nye markdown-prosessen er langt mer transparent og proaktiv enn den var før. RELEX gjør det mulig for oss å styre vår markdown-strategi mot en mer optimert måte å jobbe på, med klare mål og bedre forståelse av resultatene,» sier Matti Salmi, Innkjøpsdirektør i Musti Group. «Teamet vårt skryter av RELEX’ brukervennlige og effektive markdown-løsning som reduserer mye av det manuelle arbeidet vi tidligere opplevde som utfordrende.»

“Markdown-optimering er et svært verdifullt initiativ, og jeg oppfordrer alle retailere, uavhengig av industri, til å prøve løsningen.”

Panu Hannula, CIO, Musti Group

«Vi har allerede brukt RELEX’ løsninger for prognoser og vareforsyning i mange år og etter implementeringen av løsningen for markdown-optimering har vi virkelig en integrert plattform for retailplanlegging,» sier Panu Hannula, CIO i Musti Group. «Markdown-optiemring er et svært verdifullt initiativ, og jeg oppfordrer alle retailere, uavhengig av industri, til å prøve løsningen.»

Implementeringen ble utført under den første bølgen av COVID-19 i Finland, mellom mars og juni 2020. Alle faser av prosjektet og all kommunikasjon mellom RELEX’ og Musti Groups team ble gjennomført online. Til tross for denne nye og utfordrende situasjonen ble prosjektet en suksess, også takket være teamenes tette samarbeid.

«Prosjektet gikk knirkefritt fra start til slutt,» sier Salmi. «Jeg er spesielt takknemlig for prosjekt-teamets evne til å møte prosjektets opprinnelige tidslinje til tross for utfordringene COVID-19 medførte, i tillegg til ferieavvikling rundt sommerferieperioden. Dette har virkelig vært en prestasjon av alle involverte.»

«Det faktum at vi var i stand til å fullføre implementeringsprosjektet via hjemmekontor, understreker bare forpliktelsen vi har til våre kunder. Det er også et bevis på hvor smidig og fleksibel en implementering kan være når alle jobber mot de samme målene,» sier Heikki Lummaa, VP, Sales i Norden, Russland, og Sentral- og Østeuropa i RELEX. «Vi er veldig fornøyde med å nå det nye nivået av integrert forsyningskjedeplanlegging med Musti Group.»