RELEX Live Stockholm 2022

May 9, 2022 3 min

RELEX årliga seminarium välkomnade den 4 maj, omkring 200 deltagare på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Dagen inleddes med ett användarforum för RELEX huvudanvändare, som leddes av Daniela Bujosevic och John Nyberg. Under förmiddagen bytte deltagarna kunskap och erfarenheter för att få med sig inspiration till nya lösningar och processförbättringar. Johan Strömberg, Senior Solution Architect på RELEX Solutions berättade också om den senaste funktionaliteten i RELEX och om kommande produktutveckling.

Vi fick även äran att utse Årets Superusers 2022: Gun Jansson på Coop Värmland/Elvenite och Elisabet Plate Åkerström på KICKS. Stort grattis till er båda!

Seminariedelen på eventet inleddes med en presentation utav en av RELEX medgrundare, Johanna Småros. Johanna berättade om de trender och utmaningar som vi står inför idag, hur man kan hantera dessa på bästa sätt för att samtidigt maximera kundnöjdheten och minimera kostnaderna. Hon berättade även om vikten av att förstå företagets kostnadsstruktur och hur företagsbeslut kan minska eller förbättra kostnadseffektiviteten inom olika funktioner.

På temat om effektivisering och minskat svinn, presenterade Andreas Persson, Chef Replenishment på ICA Sverige, om hur de kopplar ihop hela värdekedjan från leverantör till slutkund. Genom ett nära samarbete samt automatisk delning av prognoser med sina leverantörer, kan de se till att hela värdekedjan har en bättre bild över behovet framåt – och på så sätt öka effektiviteten och försäljningen samtidigt som de minskar antalet bristsituationer.

Med den föränderliga värld vi lever i blir det allt viktigare att vara förberedd på snabba och oväntade händelser, vilket vi fick höra i en presentation av Klas Pettersson, Chef Varuförsörjning, och Anna Ek, Chef Varupåfyllnad på Apotek Hjärtat. De fortsatte på temat om vikten av ett bra samarbete med leverantörer och hur detta har varit en av framgångsfaktorerna för en lyckad hantering av oförutsedda händelser.

Efter en fikapaus med mingel och nätverkande klev Per Strand, Försäljnings- och Kategoriutvecklare på Coop Värmland tillsammans med sin kollega Gun Jansson, Projektledare, upp på scenen och berättade om hur de använder sig utav RELEX för att prognostisera och optimera personalen i sina butiker – där de har minskat sina personalkostnader med hela 2,8 miljoner kronor. Vidare fortsatte de också att berätta om hur de arbetar med optimerad prisnedsättning för automatisk utfasning av sortiment i samband med revideringar, och även där uppnått fantastiska resultat i både minskat lagervärde och ökade marginaler.

På temat om hållbarhet hade vi Svante Göthe, Head of Sustainability på RELEX Solutions, på scenen som berättade om vikten av att minska svinn för att uppnå en hållbar värdekedja. Svante lyfte fram intressanta fakta, som att ungefär en tredjedel, eller två miljarder ton, av all mat som produceras varje år för människans konsumtion kastas idag bort – vilket är 4–5 gånger mer än de globala CO2 utsläppen från flygindustrin. För att minska dessa enorma mängder svinn krävs alltså bättre planering och noggrannare prognoser för att hitta den optimala balansen mellan hög tillgänglighet och låg risk för svinn.

Sist upp på scenen, även det på temat effektivitet, hade vi Thomas Johansson, Logistikchef och Martin Lindblad, Teamlead Centralt Avrop på Optimera. Thomas och Martin berättade om hur de har arbetat för att kunna halvera tiden de lägger på ordergranskning, hur de nu arbetar mer proaktivt snarare än reaktivt samt hur de har lyckats minska antalet leveransrader samtidigt som de ökat tillgängligheten i butikshyllorna.

Dagen avslutades med mingel och nätverkande, och inte minst, många intressanta diskussioner om dagens alla presentationer.