RELEX Live Stockholm | 23 april, 2024 | Läs mer och registrera dig här

menu-close

RELEX Solutions blir klimatneutrala

Jun 9, 2022 3 min

RELEX Solutions, leverantör av AI-drivna lösningar för varuförsörjning och detaljhandelsplanering, tillkännagav idag att de retroaktivt har blivit klimatneutrala för 2021, och börjat med en årlig kompensation för sina utsläpp. RELEX har ingått ett samarbete med företaget Compensate för att kompensera för sitt klimatavtryck, vilket i praktiken innebär att företaget har lyckats ta bort eller undvika 2 544 ton CO2-utsläpp.

Beskogningsprojektet i Qianbei, Kina

RELEX nådde milstolpen genom investeringar i två initiativ: beskogning i Qianbei, Kina, där 47 061 hektar karg mark håller på att omvandlas till en skog, samt Luangwa Community Forests Project i Zambia, som förbättrar lokalsamhällen och skyddar en miljon hektar vildmarksområden.

RELEX och Compensate räknade ut företagets klimatavtryck i scope 1, 2 och 3, och tog upp både direkta och indirekta utsläpp. På så sätt blev det möjligt för RELEX att få en holistisk syn på sina koldioxidutsläpp, vilket hjälpte företaget att hitta nya sätt, genomföra och följa upp nya sätt att minska utsläpp från alla tre scope.

Luangwa Community Forests Project i Zambia

För att lösa utmaningen med koldioxidutsläpp krävs att man först förstår dess omfattning, så vår prioritet var att få insyn i hur vår verksamhet påverkade miljön, och sedan motverka detta,” säger Svante Göthe, Head of Sustainability på RELEX. ”Att minska och kompensera för sina koldioxidutsläpp är allas ansvar – oavsett om du är tillverkare, distributör, återförsäljare eller lösningsleverantör är det viktigt att granska ditt klimatavtryck och vidta meningsfulla åtgärder för att ta itu med det.

Dessa globala projekt för kompensation av koldioxidutsläpp är ett tillägg till de strategier som RELEX redan har infört för att minska sina utsläpp. Flexibla policyer för att arbeta hemifrån, minskning av icke-nödvändiga affärsresor, lyckade implementationer gjorda på distans och att maximering av förnybar energi på RELEX molnberäkningar är några exempel på nuvarande initiativ som kommer fortsätta att utvecklas.

På RELEX är vi stolta över hur vår teknologi hjälper detaljhandlare, grossister och tillverkandeföretag att bli mer hållbara, och hjälper kunder att minska matsvinnet med upp till 40%. Därför är det ännu viktigare att vi lever som vi lär, både på lång sikt genom att minska utsläppen och på kort sikt genom att kompensera för de utsläpp vi gör,” säger Mikko Kärkkäinen, Co-Founder och Group CEO på RELEX. ”Vi är stolta över att stötta program som Qianbei- och Luangwa-projekten som kommer att ha påtagliga, positiva effekter på deras regioner under många år framöver.

För mer information om RELEX hållbarhetsarbete och för att få tillgång till vår hållbarhetsrapport, se https://www.relexsolutions.com/sustainability/