Alfort & Cronholm AB on ottanut RELEXin ratkaisun käyttöön keskusvarastonsa materiaalivirtojen ohjauksessa.

Ruotsalainen Alfort & Cronholm on tukkuliike, joka tarjoaa omia vahvoja tuotemerkkejään maalaustyökaluissa, kemikaaleissa, siivoustarvikkeissa, puu- ja laminaattilattioissa sekä lattia- ja puunhuoltotuotteissa. Lisäksi yritys tekee yhteistyötä tunnettujen tavarantoimittajien kanssa maalaustarvikkeissa, suojatarvikkeissa sekä siivoustarvikkeissa.

Jo 1980-luvun loppupuolella Alfort & Cronholm ymmärsi miten tärkeää toimiva järjestelmätuki on tehokkaalle täydennystilaamiselle. Hallintajohtaja Leif Nyström kertoo: ”Silloin käyttöönotetun ratkaisun avulla pystyimme ohjaamaan tilauspisteitä ja -määriä tehokkaasti sekä tuottamaan automaattisia tilausehdotuksia. Järjestelmä oli varmaankin aikoinaan varsin kehittynyt ja se on palvellut meitä hyvin kymmeniä vuosia. Oli kuitenkin selvää että vanha järjestelmämme oli tullut elinkaarensa päähän ja oli aika katsoa jotain uutta.”

Arvioituaan useita järjestelmiä, Alfort & Cronholm päätyi RELEXin ratkaisuun. Leif Nyström kommentoi: ”Hankinta ja varastonohjaus ovat toki keskeisen tärkeitä meidän liiketoimintamme kannalta. Tämän takia meillä oli korkeat vaatimukset uudelle täydennysjärjestelmälle. Halusimme löytää ratkaisun josta löytyisi vähintäänkin yhtä hyvät laskennalliset mallit kuin vanhasta järjestelmästämme ja jossa ohjausparametrien hallinta ja järkevien tilausehdotusten tuottaminen vaatisi mahdollisimman vähän käsityötä. RELEXin ratkaisu tuntui alusta asti hyvältä vaihtoehdolta.”

Yhteistyö RELEXin kanssa alkoi esiselvityksellä keväällä 2010 ja jatkui pilotilla syksyllä 2010. Pilotin aikana järjestelmä otettiin käyttöön valittujen toimittajien osalta. Kevään 2011 aikana toteutettiin ratkaisun laajempi käyttöönotto.

RELEX ratkaisu on integroitu Alfort & Cronholmin IFS-toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. IT-päällikkö Joakim Keskitalo toteaa: ”RELEXin ratkaisun kytkeminen yhteen IFS:n kanssa oli aika helppoa, ja pystyimme kierrättämään paloja vanhan täydennysjärjestelmän integraatiosta. Käytämme tiedostonsiirtoja järjestelmien välillä, ja IFS:n puolella tarvitun työn pystyimme tekemään itse.”

Leif Nyström vetää yhteen: ”RELEXin ratkaisu on vastannut odotuksiamme ja se on myös tuottanut näkyvää tulosta. Jo pilottivaiheen aikana varastomme kiertonopeus parani. Samalla olemme säilyttäneet korkean palvelutasomme.”