Lue PDF-versio

Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomayritys Altia on ottanut käyttöön RELEXin ratkaisun kysynnän ennustamista ja ostojen suunnittelua tehostaakseen. Yhtiön tavoitteena on yhtenäistää eri maiden käytäntöjä, parantaa ennustamisen tarkkuutta sekä saada globaalia näkyvyyttä ennusteeseen.

Altialla oli tarve yhtenäistää ennustamisen ja ostojen suunnittelun käytäntöjä, parantaa ennustamisen tarkkuutta ja saada ennusteisiin koko yrityksen kattavaa näkyvyyttä. Yhtiö valmistaa ja varastoi tuotteita useissa maissa, joten järjestelmältä toivottiin tukea myös konsernin sisäisen logistiikan ohjaukseen.

– Aiemmin koko konsernia kattavan tiedon kerääminen ja analysoiminen oli haasteellista ja vei paljon aikaa. RELEXin järjestelmästä on helppoa luoda ja automatisoida raportteja eri tarpeisiin. Esimerkiksi eri maiden myyntiennusteita voidaan tarkastella yhdestä näkymästä kokonaisuutena eri tasoilla, Altian projektin omistaja Lauri Helin kertoo.

Altia aloitti RELEXin järjestelmän pilotoinnin kysynnän ennustamiseen ja ostojen suunnitteluun joulukuussa 2012. Käyttöä on laajennettu 2013 Ruotsiin ja Tanskaan.

RELEXin käyttöönotto on toteutettu verrattain tiiviillä aikataululla. Projektin kick-offista pilottikäyttöönottoon kului aikaa kolme kuukautta. Projektin toiminnallisesta ja maantieteellisestä laajuudesta sekä tiukasta aikataulusta huolimatta Altian toiminnalliset tarpeet pystyttiin täyttämään suunnitelman mukaisesti. Integraatio toteutettiin Acandon toteuttamalla RELEX-SAP-standardirajapinnalla.

RELEXin käyttöönotto on osoittautunut tulokselliseksi: mm. ennustetarkkuus on parantunut, suunnittelun läpinäkyvyys on lisääntynyt ja manuaalisen työn määrä on pienentynyt.

– Ennustamisen ja toimitusketjun suunnittelun kumppanina RELEX on ollut joustava. RELEX hallitsee ennusteprosessin ja tuntee myös SAP-ympäristön erittäin hyvin, ja siksi järjestelmien yhteensovittaminen sujui nopeasti ja ongelmitta, Altian projektipäällikkö Jussi Hyvärinen kertoo.

Loppuvuodesta Altia ottaa RELEXin järjestelmän käyttöön myös Virossa ja Latviassa.

– Pohjoismaat ja Baltian maat kattava näkyvyys ennusteisiin sekä käytäntöjen yhtenäistäminen eri maissa oli tärkein tavoitteemme. RELEXin joustava raportointityökalu tarjoaa meille vaivattomasti ja joustavasti lähes reaaliaikaisen näkymän koko konsernin tilanteeseen, Helin päättää.