Kuluttajatuotteiden tukkukauppana toimiva Anglo-Nordic otti vuosien 2009 ja 2010 vaihteessa käyttöönsä RELEXin täydennysjärjestelmät. Anglo-Nordic toimii useilla tuote-alueilla, muun muassa multimediatuotteissa, työkaluissa ja konttoritarvikkeissa. Anglo-Nordicin päämiehiä ovat kansainväliset brändiyritykset, kuten Nokia, TomTom, Head tai Pentel.

RELEX hankittiin tehostamaan toimitusketjun hallintaa ja tilaustyötä. ”Käyttöönoton päätavoitteita olivat täydennystilaamisen työmäärän pienentäminen automatisoimalla tilausrutiineja sekä varastotasojen alentaminen” kuvaa Roger Sittnikow, Anglo-Nordicin strategiahallintopäällikkö.

Anglo-Nordic tarjoaa myös asiakasketjuilleen lisäarvopalveluna tuotetäydennyksen hallintaa omien tuotteidensa osalta. Tavoitteena on vapauttaa asiakkaat keskittymään myyntiin, jolloin kaikkien tulos paranee. ”Oman ostamisen kehittämisen lisäksi tavoitteenamme on ollut parantaa asiakaspalvelua auttamalla jälleenmyyjä-asiakkaitamme varmistamaan tuotteittensa saatavuus myymälöiden hyllyssä. Projektin yhtenä päätavoitteista oli pienentää täydennyspalvelun tilausparametrien hallinnan työmäärää ja lisätä automaation astetta ja prosessin järjestelmävetoisuutta” kommentoi Roger Sittnikow.

Käyttöönotossa keskeisinä haasteina olivat teknisten ja toiminnallisten muutosten samanaikainen läpivieminen projektin aikana. Projektin aikana suoritettiin SAP-toiminnanohjausjärjestelmän versionvaihto, integroitiin RELEX ja SAP sekä useita myymälöiden tietojärjestelmiä yhteen sekä korvattiin vanha oston täydennystyökalu.

RELEXin ja SAPin integraatio sujui suunnitelmien mukaan ja projekti sujui aikataulussa ja budjetissa. Roger tiivistää järjestelmän käyttöönoton: ”Järjestelmän käyttöönottoprojekti oli erittäin sujuva ja varsin nopea. Budjetissa ja aikataulussa pysyttiin, mikä välistä tuntuu IT-projekteille harvinaisuudelta.”

Täydennyksen laajennus on sujunut vaiheittain ja osa tuoteryhmistä tilataan kokonaan RELEXin kautta. Näiden osalta kierrot ovat nousseet useita yksikköjä ja saatavuudet säilyneet hyvinä. Hyötyjä on saatu puhtaan tuotekohtaisen täydennyslaskennan lisäksi myös toimittajan kokonaisostojen optimoinnilla Roger täsmentää ”Esimerkiksi yhdeltä toimittajalta meidän tulee tilata aina täysiä kontteja. RELEXin konttioptimoinnin avulla saamme ostolle eri tuotteita sopivassa suhteessa. Aikaisemmin aikaa kului kontin ostomäärien laskemiseen paljon enemmän ja tulos oli epätarkempi.”

On tärkeää muistaa, ettei prosessi tule valmiiksi uuden järjestelmän käyttöönotolla. Uusien fiksumpien toimintamallien kehittäminen, käyttöönotto ja omaksuminen eivät ole pelkästään kertaluontointoinen ponnistus vaan jatkuvaa kehitystä. Roger Anglolta toteaa ”RELEXin käyttöä halutaan koko ajan laajentaa koska järjestelmä on niin sujuva ja nopea käyttää. On päästy jo erittäin pitkälle ennen kuin kaikki olemassa olevat työkalun hienoudet on hyödynnetty. Yleinen kehitystahti RELEXillä on kiitettävä ja asiakaskohtaisten tarpeiden toteutus onnistuu sujuvasti.”

Jatkuvassa kehityksessä oleellista on järjestelmän ja yhteistyökumppanin joustavuus sekä ketteryys. Roger toteaa, että ”RELEXin käytön aloittaminen on yksinkertaista ja jos haluaa mennä pidemmälle niin työkalut eivät lopu kesken. Järjestelmän monipuolisuus on näkynyt myös käyttäjäpalautteessa – mitä enemmän henkilö järjestelmää käyttää, sitä tyytyväisempiä ovat kommentit.”