Saatavuus on parantunut, tuottavuus sekä työtyytyväisyys ovat lisääntyneet

Ajoneuvojen varaosien, tarvikkeiden, työkalujen ja kemikaalien tukkukauppaan keskittynyt Motoral on valinnut RELEXin uudeksi ostojärjestelmäkseen.

Järjestelmäuudistuksen yhteydessä kehitettiin myös ostoprosessia. Aiemmin Motoralin ostoista ovat vastanneet 20 tuotepäällikköä. Muutoksen avulla heiltä haluttiin vapauttaa aikaa tuotteiston kehitystyöhön, markkinointiin ja asiakasrajapintaan liittyviin tehtäviin, sekä tuotteiden kannattavuuden seurantaan. Tavoitteena oli myös keskittää ja syventää toimitusketjuhallinnan osaamista siten, että varsinaista hankintaa tehdään jatkossa muutaman hengen ostotiimillä. Lisäksi haluttiin lisätä työn mielekkyyttä ja vähentää turhia rutiineja.

Uudistettu prosessi tuo automaattisen täydennystilausjärjestelmän edut paremmin esiin. Motoralin tuotevalikoima on hyvin laaja, ja tuotteet ovat erilaisia, erihintaisia sekä myyntisesongeiltaan vaihtelevia. Uuden, keskitetyn järjestelmän avulla rutiinihankinnat voidaan toteuttaa tehokkaammin, ja haastaviin ostotilanteisiin saadaan paremmin tukea. Tätä kautta tehokkuus ja tarkkuus paranevat kaikissa täydennystilauksissa.

Yhteistyö alkoi viime vuoden elo-syyskuussa tehdyllä esiselvityksellä, jonka perusteella RELEX ehdotti uutta ostoprosessia ja -organisaatiota.

Esiselvityksen jälkeen RELEXin järjestelmää testattiin Motoralissa ja käyttötarpeita tarkennettiin. Motoral tutustui myös muiden yritysten ratkaisuihin.

– Päädyimme RELEXiin, koska järjestelmä oli selvästi joustavampi kuin kilpailijoilla. Aikaisempi yhteistyö oli vakuuttanut meidät siitä, että RELEXiltä löytyy paras asiantuntemus myös prosessi- ja toimitusketjukehityksen tukemiseen, kertoo Motoralin logistiikkapäällikkö Roni Ström. Hankintapäätöstä helpotti se, että jo esiselvitys osoitti järjestelmän tarjoamat mittavat hyödyt.

– RELEX-järjestelmän käyttöönotossa tavallinen haaste on henkilöstön muutosjohtaminen. Kun prosesseja uudistetaan ja tehostetaan, myös ihmisten tehtävät ja roolit muuttuvat. Motoralissa panostettiin erityisesti muutosjohtamiseen ja se näkyy onnistuneessa lopputuloksessa, sanoo RELEXin toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen.

Henkilöstö on saanut vaikuttaa projektiin alusta asti. Selvät tavoitteet ja niistä viestiminen eri tasoilla ovat näkyneet positiivisena palautteena. Järjestelmän tarjoamien raporttien joustavuus ja helppous on saanut käyttäjiltä kiitosta.

Ensimmäisiä viitteitä paremmasta saatavuudesta on nyt nähtävissä tuotteilla, joiden hankinta on saatu RELEXin järjestelmän piiriin. Tärkeimpien A-tuotteiden ryhmässä tavoitteena ollut 98 prosentin saatavuus on jo saavutettu. Hyvä tavaran saatavuus on erittäin tärkeää teknisessä tukkukaupassa niin suurille kuin pienillekin asiakkaille. Tämän vuoden loppuun mennessä valtaosa tuotteista on järjestelmän piirissä.