Lue PDF-versio

Atria on yksi suurimmista suomalaisista lihatuotteiden toimittajista. Suurkeittiöt ja muut ruokapalvelun tarjoajat ovat sen tärkeä asiakasryhmä, ja yhteistyön tehostaminen on yhtiön intresseissä. Ennustepankissa Atria on ollut mukana pilottivaiheesta lähtien ja järjestelmä on tuonut tuotannonohjaukseen merkittäviä positiivisia muutoksia.

Haaste

Atria on saanut ennusteita ja tietoja asiakkailtaan eri aikaan ja eri reittejä, ja niiden käsittelyyn on kulunut paljon aikaa sekä työtä. Saatujen tietojen perusteella on muodostettu kokonaisennusteet. Toiminnanohjauksen isona haasteena on ennusteiden epätarkkuus.

 • Tuotannon suunnittelu perustuu ennusteisiin, koska tilaus – toimitusrytmi on lyhyempi kuin tuotantoprosessi
 • Lihatuotteilla on pitkä raaka-aineprosessi, ennustetieto tarvitaan hyvissä ajoin
 • Tuotteilla on rajallinen säilyvyysaika, tuoreustakuusta on pidettävä kiinni
 • Tuotantolinjaston laajan valikoiman ylläpitämiseksi suunnittelun on oltava tarkkaa
 • Kysyntä vaihtelee voimakkaasti
 • Sesongit luovat kysyntäpiikkejä joihin pitää voida varautua

Atrialle on siis tärkeää tietää mahdollisimman tarkasti asiakkaiden suunnitelmat, jotta niihin pystytään vastamaan. Ennustepankin tehokas järjestelmä tarjosi ratkaisun tähän. Sen pilottivaihe alkoi tammikuussa 2013.

– Kun Ennustepankkihanke nousi viime vuonna keskusteluihin, meitä kiinnosti heti olla mukana. Toimittajien puolelta mukaan saatiin myös HK ja Saarioinen ja ensimmäisiksi asiakkaiksi Espoo ja Turku, joten päätimme lähteä viemään pilottia eteenpäin, kertoo Atrian toimitusketjuohjauksen johtaja Jaakko Takala.

Ratkaisu

Takalan mukaan pilottivaiheen tärkein asia oli todeta, että järjestelmä toimii teknisesti. Käytännön hyödyt nähtiin myös pian. Ennustepankin välittämiä tietoja on alusta asti käytetty toimintaketjun ohjauksessa ja sen avulla on pystytty varautumaan kysyntäpiikkeihin. Esimerkiksi viime pääsiäisen broilerituotteiden kysyntäpiikki nähtiin hyvissä ajoin ja siihen pystyttiin vastaamaan.

Ennustepankin avulla Atriassa on helpompi suunnitella eri aikavälien ja tasojen kysyntää. Kun ennusteet perustuvat asiakkaiden suunnitelmiin ja toimitaan yhdessä sovittujen toimintamallien mukaisesti, ennusteiden taso paranee.

– Meille on tärkeintä, että asiakas saa tuotteet, joita he tarvitsevat. Mitä tarkempia ennusteet ovat ja mitä aikaisemmin ne saadaan, sitä paremmin pystymme ennakoimaan, eikä tilauksiin tarvitse varautua ylimääräisellä varastolla. RELEXin järjestelmä on toimiva ja sitä on muokattu joustavasti meidän tarpeisiimme, Takala kertoo.

Atrian-ennustepankki

Tuloksia

Positiiviset tulokset nähtiin jo pilottivaiheessa. Sen jälkeen Ennustepankkiin on liittynyt lisää Atrian asiakkaita.

Ennustepankin tuomia hyötyjä:

 • Läpinäkyvyys koko ketjuun on parantunut
 • Olemassa oleva ajantasainen tieto on tehokkaammin ohjauksen käytössä
 • Systemaattinen tapa tiedon siirtämiseen
 • Virhemahdollisuudet vähenevät
 • Tuleviin kysyntäpiikkeihin pystytään varautumaan oikeaan aikaan
 • Ennusteiden muutokset päivittyvät järjestelmiin
 • Toimitusvarmuus parantuu

Jatkossa Atrian tavoite on saada Ennustepankki integroitua yrityksen omiin järjestelmiin. Kun asiakkaiden määrä kasvaa, voidaan toimintamalleja kehittää entisestään ja yhteistyö eri tahojen välillä tiivistyy.

– Kun molemmissa päissä toimii asiantuntijoita, yhteinen tekeminen kehittyy ja saamme virheet minimoitua. Ennustepankin luoma kokonaisuus vaikuttaa jo nyt erittäin toimivalta, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Takala päättää.