Case Atria

Menekin ennustaminen ja kysynnän suunnittelu

Esittely

Atria otti käyttöön RELEXin ennustejärjestelmän tuomaan tehokkuutta ja tarkkuutta menekin ennustamiseen ja kysynnän suunnitteluun. Järjestelmän avulla Atria on onnistunut nostamaan ohjaustarkkuuttaan kuusi prosenttiyksikköä.

Atria on yksi suurimmista suomalaisista lihatuotteiden toimittajista ja yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltiassa. Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, suurkeittiöt, sekä elintarviketeollisuus.

Atria LYHYESTI

Liikevaihto € 1 411 m
Henkilöstö 4668
Toiminnanohjausjärjestelmä Infor M3 (ent. Movex), johon RELEX integroitiin
RELEXillä ennustetaan Atrian kaikki Suomessa valmistettavat 1000 tuotetta

Haasteet ja tavoitteet

Lihatuotteiden toimitusketjun hallinta on haasteellista. Liharaaka-aineiden hankintasykliä ohjaa eläinten kasvatus, mikä kestää noin kahdestatoista viikosta aina kolmeen vuoteen asti. Liharaaka-aine muodostaa myös suurimman osan tuotteen kustannuksista, joten vaaditaan huolellista pitkän aikavälin suunnittelua. Näin varmistetaan mahdollisimman hyvä tasapaino tulossa olevan liharaaka-aineen, valmistuskapasiteetin ja myynnin välillä. Toisaalta nopeasti pilaantuville tuotteille tarvitaan myös hyvin tarkkoja, päivätason ennusteita tuotannon ohjaamiseksi, saatavuuden varmistamiseksi ja hävikin minimoimiseksi.

Ennen RELEXin käyttöönottoa Atrialla oli käytössään räätälöidyt järjestelmät lyhyen ja pitkän aikajänteen ennustamiseen ja suunnitteluun.

Atrialle menekin ennustamisen suurimmat haasteet liittyivät erikoistilanteisiin: asiakkaiden myyntikampanjoihin, vähittäiskauppaketjujen valikoimamuutoksiin, tuotelanseerauksiin ja – lopetuksiin sekä sesonkien hallintaan. Myös suurkeittiöasiakkaiden myyntipiikit mutkistivat kokonaissuunnittelua erityisesti sesonkien aikana.

Atrialla oli ennustamisen tehostamisessa seuraavat tavoitteet:

  • Lyhyen ja pitkän aikajänteen suunnittelun yhdistäminen yhdeksi prosessiksi samaan järjestelmään
  • Menekin ennustamisen tehostaminen laskennallisten mallien avulla
  • Parempi tuki kampanjoiden, valikoimamuutosten ja kausien hallintaan sekä analysointiin

Ratkaisu ja käyttöönotto

Kartoitettuaan eri vaihtoehtoja, Atria päätyi RELEXin ennusteratkaisuun. Atrian toimitusketjun ohjauksesta vastaava johtaja Jaakko Takala kuvaa valintaa: ”RELEXin ennusteratkaisu oli juuri sopiva meidän tarpeisiimme. Erityisesti meitä miellytti ratkaisun valmius – perusmenekin lisäksi myös kysynnän erikoistilanteiden hallinta oli tuotteistettu helppokäyttöiseksi. Näimme, että RELEXin avulla voimme parantaa suunnittelutarkkuutta ja samalla suoraviivaistaa suunnitteluprosessia.

”RELEXin laskennallisten ennusteiden avulla Atria on pystynyt viemään ennustamisen asiakasketjutasolle ja huomioimaan viikonpäivien erot toimitusvolyymeissä. Ennusteita lasketaan asiakasketju-tuotetasolla jatkuvasti puolitoista vuotta eteenpäin. Summaamalla ennusteet suunnitteluryhmätasolle, tuotetaan tietoa pidemmän aikajänteen materiaalisuunnittelua varten. Takala kommentoi: ”Laskennalliset mallit tuottavat perusmenekin osalta tarkempia ennusteita kuin ihmiset.”

Kampanjoiden ja valikoimamuutosten suunnittelussa luetaan asiakkailta tulevat kampanja- ja valikoimatiedot automaattisten tiedonsiirtorajapintojen kautta suoraan järjestelmään. ”Suunnittelutyökalun lisäksi saimme RELEXistä tietovaraston, jonka avulla pystymme helposti tarkastelemaan asiakkaidemme aikaisempia kampanjoita ja niiden vaikutusta menekkiin. Tätä kautta saamme arvokasta tietoa kampanjoiden suunnitteluun” Takala jatkaa. Kausien hallinnassa näkyvyys asiakkaiden ennakkotilaus- ja valikoimapeittotietoihin on erittäin oleellista. Käyttöönottoprojektissa RELEX integroitiin Atrian Infor M3-toiminnanohjausjärjestelmään.

Atria halusi säilyttää olemassa olevan, toimivan suunnitteluprosessinsa, joten teknisen käyttöönoton jälkeen suunnitteluprosessi siirrettiin RELEXin piiriin asiakasryhmä kerrallaan. ”Käyttöönotossa ja integraatiossa selvittiin suuremmitta haasteitta. Tämä oli itselleni jopa pienoinen yllätys ja poikkesi kokemuksistani aiemmista IT-projekteista” kommentoi Takala käyttöönottoa.

Tulokset

Ennustetarkkuus on noussut prosenttiyksikkönä

%

Volyymipainotettu ennustetarkkuus viikkotasolla

Muita saavutettuja hyötyjä:

  • Ennusteiden tasaantunut laatu. Aikaisemmin yksittäiset suuret ennustevirheet aiheuttivat ongelmia tuotannonsuunnittelussa.
  • Laskennallisten ennusteiden avulla on tehostettu ennustamisprosessia ja pystytty viemään ennustaminen asiakasketjutasolle, mikä tukee asiakaskohtaisten kampanjoiden ja valikoimamuutosten hallintaa sekä sesonkimyynnin suunnittelua.
  • Järjestelmän avulla pystytään sujuvasti analysoimaan kampanjoiden ja valikoimamuutosten vaikutusta menekkiin.
    Samoja ennusteita käytetään nyt sekä lyhyen ja pitkän aikajänteen suunnittelun pohjana.

Atrian päätavoitteena oli nostaa ennustetarkkuutta. Tavoitteessa on onnistuttu hyvin. Tarkkuus on noussut yli 6 prosenttiyksikköä ja volyymipainotettu ennustetarkkuus on ollut viikkotasolla jopa yli 90 %.

RELEXin myötä ennustaminen on Atrialla keskitetty osaavalle suunnittelutiimille. Näin myös prosessi on kehittynyt ja se on helpommin johdettavissa ja kehitettävissä.

Yksi kehityskohde on ollut siirtyminen rullaavaan suunnitteluun, jonka avulla muodostetaan myös myyntibudjetti. ”Asiakasketjutasolle viety tarkka ennuste auttaa meitä jatkossa arvioimaan myyntitavoitteiden toteutumista aikaisemmin ja kohdistamaan korjaavia toimenpiteitä tehokkaammin”, kommentoi Teemu Pitkänen, Atrian myyntijohtaja.

”Näimme, että RELEXin avulla voimme parantaa suunnittelutarkkuutta ja samalla suoraviivaistaa suunnitteluprosessia.”

Jaakko Takala

Toimitusketjun ohjauksesta vastaava johtaja, Atria

”Asiakasketjutasolle viety tarkka ennuste auttaa meitä jatkossa arvioimaan myyntitavoitteiden toteutumista aikaisemmin ja kohdistamaan korjaavia toimenpiteitä tehokkaammin”

Teemu Pitkänen

Myyntijohtaja, Atria

RELEXin avulla saavutat tuloksia jo muutamassa kuukaudessa

RELEX on auttanut monenlaisia yrityksiä selviytymään toimitusketjun hallinnan haasteista. Mitä monimutkaisempi ympäristö, sitä selvempi on RELEXin positiivinen vaikutus. Kanssamme on helppo toimia, ja saat näkyviä tuloksia jo muutamassa kuukaudessa. Jos haluat parantaa yrityksesi kannattavuutta nopeasti, soita meille numeroon 020 743 5730 tai ota meihin yhteyttä klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Ota yhteyttä