Plantagen on Pohjoismaiden johtava puutarha-alan kauppaketju. Plantagenilla on Pohjoismaissa 106 myymälää (lisäksi Irlannissa kaksi myymälää), ja se on markkinajohtaja Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 480 miljoonaa euroa. Plantagenin strategia on tarjota asiakkailleen mahdollisimman laaja tuotevalikoima (10 000–15 000 erilaista tuotetta) ja paras vastine rahalle. Vuonna 2010 Plantagen uudisti myymälätoimintojaan, hinnoitteluaan ja toimitusketjuaan sekä valitsi RELEXin kumppanikseen.

Haaste

Plantagen oli kasvanut yli 100 myymälän ketjuksi, mutta sen täydennystilaus- ja ennustetoiminnot eivät olleet juurikaan muuttuneet ketjun perustamisen jälkeen. Jokaisen myymälän vastuulla oli noin 6 000 tuotteen tilaaminen, ja useimmat kausituotteet toimitettiin myymälöihin ennen sesonkia. Ympärivuotisia tuotteita myymälät tilasivat lisää tarpeen mukaan.

Täydennystilausjärjestelmä koostui käytännössä pelkistä Excel-taulukoista. Myynti- ja varastotiedot olivat erittäin puutteelliset, ja tarkkojen kysyntäennusteiden laatiminen oli mahdotonta.

”Teimme jaot myymälöihin parhaiden arvaustemme mukaan. Liiketoimintamme on hyvin kausiluontoista ja säästä riippuvaista, ja tuotevalikoima on hyvin monipuolinen. Teemme osan tilauksista yhdeksän kuukautta ennen sesonkia ja muut sesongin kuluessa, joten tarvitsemme osalle tuotteista joustavan ja muille hyvin kustannustehokkaan toimitusketjun”, kertoo Plantagenin toimitusketjun johtaja Håkan Åkerström.

Haasteet lähtötilanteessa

 • Liiketoiminnan kausiluontoisuus, johon liittyy myynnin huippuaikoja ja hiljaisia kausia
 • Hinnaltaan, alkuperältään ja kelpoisuusajaltaan erittäin heterogeeninen tuotevalikoima
 • Hyvän liikevaihdon saavuttaminen helposti vanhenevilla tuotteilla
 • Varastosaldoja koskevan luotettavan tiedon puute

Tuotetäydennysjärjestelmän osalta Plantagen asetti muutokselle seuraavat tavoitteet:

 • Varastovirtojen sekä sesonkitilausten hallinnan keskittäminen
 • Toimitusketjun päätöksenteon parantaminen tarkemmilla tiedoilla ja ennusteilla
 • Saatavuuden parantaminen ja myynnin lisääminen
 • Ylisuurten varastojen, kuolleen varaston sekä alennusmyyntitarpeen pienentäminen
 • Täydennystilausten keskittäminen, jotta myyntihenkilökunnan aikaa voidaan vapauttaa asiakaspalveluun
 • Myymäläjakojen tehostaminen

Ratkaisu

Kesällä 2010 RELEX suoritti Plantagenissa esiselvityksen, joka toi esiin kausituotteille tarkoitetun push-pull-mallin edut. Sesonkia edeltävä tuotejako arvioidaan jokaiselle myymälälle sen aikaisempien myyntitietojen perusteella. Tähän yhdistetään todelliseen myyntiin perustuva reaktiivinen täydennystilaus sekä sesongin lopussa tehtävä, varaston tyhjentävä loppujako hyvin myyviin myymälöihin.

Tutkimuksesta kävi lisäksi ilmi, että ympärivuotisten tuotteiden automaattiset täydennystilaukset vapauttavat työntekijöiden aikaa, pienentävät varastotasoja, parantavat saatavuutta ja parantavat rahtivapaiden toimitusten hyödyntämistä.

“RELEXin tutkimus antoi meille erittäin konkreettisen kuvan siitä, mitä voimme saavuttaa parantamalla kausituotteiden jakoa ja automatisoimalla pysyvän tuotevalikoiman täydennystilaukset. Talven 2010–2011 pilottihanke viidessä myymälässä antoi Plantagenille mahdollisuuden tarkistaa prosessejaan ennen täydellistä käyttöönottoa”, kertoo Plantagenin liiketoiminnan kehitys- ja projektipäällikkö Anna Jönsson.

RELEX-järjestelmän valintaperusteet

 • Joustavuus ja kyky mukautua olemassa oleviin prosesseihin
 • Toimintojen monipuolisuus – tukee sekä kausituotteiden jakoja myymälöihin että jatkuvaa tuotetäydennystä
 • Käyttöönoton helppous
 • Jatkuvan tuen laatu
 • Esitutkimuksessa todettu riskittömyys

Tulokset

Käyttöönotto kaikkialla Pohjoismaissa alkoi keväällä 2011. Plantagenin käyttämään järjestelmään tehdään vähitellen pieniä muutoksia, mutta tulokset näyttävät jo nyt hyviltä.
”RELEXin käyttöönotto sujui hyvin. Kun meille tuli ongelmia tai halusimme uuden ratkaisun, asia saatiin nopeasti hoidettua. Uskon, että RELEX-järjestelmän ansiosta koko konsernissa varaston arvo laskee 25 prosenttia ja myynti kasvaa 3–4 prosenttia”, kertoo Håkan Åkerström tyytyväisenä.

Tilausjärjestelmän tulokset

 • Ruukkujen myynnin kasvu 3 %, mullan ja lannoitteiden myynnin kasvu 6 % ja puutarhakalusteiden pehmusteiden myynnin kasvu 7 %
 • Kausituotteiden jakojen ja varaston tyhjennyksen tehostuminen
 • Kyky reagoida nopeasti sesongin aikana, jos ennusteet eivät toteudu
 • Rutiininomaisiin ostotehtäviin kuluvan ajan väheneminen
 • Ympärivuotisten tuotteiden automatisoinnin lisääntyminen
 • Ennakoitu kokonaismyynnin kasvu 3–4 prosenttia ja varaston arvon lasku 25 prosenttia

Håkan Åkerström suosittelee RELEXin järjestelmää varauksetta ja uskoo sen olevan markkinoiden parhaimpia. Erityisen tyytyväisiä Plantagenilla ollaan RELEXin sujuvaan käyttöönottoon ja muokattavuuteen.

”On erittäin tärkeää, että järjestelmämme toimittaja on joustava ja pystyy auttamaan meitä tavoitteidemme saavuttamisessa. RELEX on aidosti kiinnostunut liiketoiminnastamme ja sen päämääränä on järjestelmän toimittamisen lisäksi tulosten aikaansaaminen”, sanoo Åkerström.