Case Transmeri

Tavoitteeksi tarkemmat ja mahdollisimman automaattiset ennusteet

Esittely

Oy Transmeri Ab valmistaa, maahantuo ja markkinoi Suomessa ja Baltiassa tunnettuja päivittäis- ja kosmetiikkatuotteita, kuten Chanel, Clinique, Weetabix, Roundup ja Off. Transmeri on suomalainen perheyritys, jolla on pitkät perinteet onnistuneiden tuotelanseerauksien ja merkittävien markkina-asemien luomisessa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2011 noin 46 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 190 henkilöä.

Transmeri LYHYESTI

Perheomisteinen
Perustettu 1928
Liikevaihto 46 miljoonaa euroa
Henkilöstö 190
Toimivat Suomessa ja Baltiassa

Haaste ja tavoitteet

Transmerin suurin haaste oli toimivien ennusteiden tekeminen. Ennusteiden tarkkuus vaihteli suuresti ja ne jouduttiin tekemään pääosin käsin. Ennusteiden tekeminen oli työlästä, ja lisäksi niiden epätarkkuus aiheutti ylimääräistä työtä ja tahmeutta toimitusketjussa, mikä taas johti turhiin viivästyksiin tuotannossa.

Tavoitteeksi asetettiin tarkemmat ja mahdollisimman automaattiset ennusteet, minkä kautta ennusteista vastanneiden henkilöiden työaikaa voitaisiin vapauttaa muihin tehtäviin. Ostojen osalta muutoksen tavoitteena oli optimoida varmuusvarastot ostettaville nimikkeille sekä pakkausmateriaaleille, ja lisäksi tehostaa ostotoimintaa ostoehdotusten automaatiolla.

Ratkaisu

RELEXin ratkaisujen lisäksi Transmerille rakennettiin uusi Sales & Operations Planning -prosessi ja näiden yhtäaikaisen käyttöönoton ansiosta Transmeri ennustaa nyt paremmin tuotteiden menekkiä. Käytännössä Transmerille määriteltiin sekä uusi laskennalliseen ennustamiseen perustuva ennusteprosessi että uudenlainen ostoehdotusten laskennan malli. Lisäksi asiakaspuolen integraatio toteutettiin Acandon SAP-standardipaketilla. Tämän ansiosta asiakaspuolen integraatio pystyttiin toteuttamaan erittäin nopeassa aikataulussa projektin laajuudesta huolimatta.

Olennaista toteutuksessa oli se, että koko yrityksen toimintatavat saatiin muutettua tehokkaammaksi. Tämän edellytyksenä oli henkilöstön sitouttaminen uuteen prosessiin.

Tulokset

%

tuotteista ennustetaan nykyään täysin laskennallisesti.

Laskettujen ennusteiden ennustetarkkuus on 10 prosenttiyksikköä parempi kuin manuaalisesti muokattujen ennusteiden.

RELEXin ennustejärjestelmä otettiin Transmerilla tuotantokäyttöön kesäkuussa 2012. Jo ensimmäisten kuukausien aikana sen hyödyt voitiin todeta sekä käytännön työprosesseissa, henkilöstön tehostuneessa työnjaossa että ennusteiden tarkkuudessa.

RELEXin ennustejärjestelmä antaa hyvää tukea myynnin suunnitteluun sekä tavoiteltuun vastuunjakoon logistiikan ja markkinoinnin välillä.

Asiakas on todennut järjestelmän joustavaksi työkaluksi.

Prosessimuutoksen ansiosta ennustetarkkuus on parantunut huomattavasti ja enää vain murto-osaa ennusteista tarvitsee säätää käsin. Tämä parantaa tulosta ja säästää työntekijöiden aikaa muihin olennaisiin tehtäviin.

Asiakas on ollut tyytyväinen RELEXin käyttöönottoon.

”RELEXin järjestelmä tuottaa todella hyviä ennusteita. Tällaiseen ennustetarkkuuteen ja nopeuteen ihminen ei yksinkertaisesti pysty ilman järjestelmätukea. Ennustetarkkuuden parantumiseen on vaikuttanut merkittävästi myös se, että henkilöstö on sitoutunut uudistukseen”

Pasi Berggren

Tuotanto- ja Logistiikkajohtaja, Transmeri

RELEXin avulla saavutat tuloksia jo muutamassa kuukaudessa

RELEX on auttanut monenlaisia yrityksiä selviytymään toimitusketjun hallinnan haasteista. Mitä monimutkaisempi ympäristö, sitä selvempi on RELEXin positiivinen vaikutus. Kanssamme on helppo toimia, ja saat näkyviä tuloksia jo muutamassa kuukaudessa. Jos haluat parantaa yrityksesi kannattavuutta nopeasti, soita meille numeroon 020 743 5730 tai ota meihin yhteyttä klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Ota yhteyttä