Case Vianor

Sesonkituotteiden tehokas täydennys

Esittely

Suomalaislähtöinen Nokian Renkaat-konsernin tytäryhtiö Vianor tarjoaa kattavien muiden autopalveluiden lisäksi rengaspalveluita niin tukku- kuin vähittäismyyjillekin kaikissa ajoneuvoluokissa. Vianor toimii 800 liikkeen voimin 20 eri maassa ja on alallaan Pohjoismaiden markkinajohtaja.

Vianor lyhyesti

Tytäryhtiö Nokian Renkaat Oyj:n tytäryhtiö
Pohjoismaiden johtava rengasketju
Toimipistettä 168 omaa toimipistettä ja 546 franchising-toimipistettä 20 maassa
Toimiala Rengasmyyntiä, huoltopalveluita ja varaosia

Lähtötilanne

Vianorin aikaisempi täydennysmalli perustui suuriin kausiennakoihin sekä kauden aikana hajautettuun tilaustoimintaan. Toiminnassa hyödynnettiin ERP:tä ja Exceliä. Vianorin logistiikkapäällikkö Ville Nikkola: ”Kausiennakoilla pyrittiin kattamaan lähes koko kauden aikainen kysyntä, joten ennen kautta toimipisteet pullistelivat renkaista. Toimintamalli muuttui ongelmallisemmaksi joka vuosi, sillä rengashotellipalvelujen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja samalla tilantarve siihen toimipisteissä”.

Lisäksi sesongin aikana tilausvastuu oli täysin myymälöillä, joka aiheutti ongelmia varsinkin silloin, kun kysyntä ylittää tarjonnan. ”Myymälöiden hoitaessa itsenäisesti tilaustoiminnan kävi helposti niin, että toisissa oli tavaraa jopa liikaa, toisissa liian vähän. Lisäksi toimituseristä muodostui liian pieniä”, toteaa Ville Nikkola.

Haasteet

  • Menekinennustaminen on haastavaa voimakkaasta sesonkisuudesta ja keliriippuvuudesta johtuen
  • Paikallisten sääolojen ja kilpailutilanteen vaikutus toimipisteiden menekkiin
  • Erittäin korkeat varastot ennen sesonkia
  • Niukkuuden jakaminen tilanteissa, joissa kysyntä ylittää markkinoilla tarjonnan

Tavoitteet

  • Toimipisteiden varastojen vähentäminen sesongin alla
  • Tilan vapauttaminen toimipisteissä
  • Tavaravirtojen keskitetympi ohjaaminen ja tilaamisen työmäärän vähentäminen

Pilotin kautta eteenpäin riskittömästi

Vianorilla tunnistettiin tuotetäydennyksen kehitystarve, mutta kysymysmerkkejä etenemisestä oli ilmassa runsaasti.

Voidaanko sekä ennakot, että sesonginaikainen täydennys hoitaa samalla järjestelmällä? Saadaanko myymälät mukaan muutokseen? Onko näin vaihtelevien, sesonkivetoisten tuotteiden automaattinen ennustaminen mahdollista?

Logistiikkapäällikkö Nikkola: ”RELEXin tarjoama mahdollisuus täydelliseen, tuotannolliseen ja kustannuksellisesti riskittömään pilotointiin sopi meille erinomaisesti. Pilotin aikana saimme testattua keskitettyä toimintamallia 11 toimipisteessä ja epävarmuudet sekä järjestelmän että omien prosessiemme toimivuudesta katosivat. Kun myynti kehittyi positiivisesti ja saatavuuskin parantui kaikissa pilottitoimipisteissä, oli palaute myös myymäläkentästä positiivista.”

Pilotin aikana oli toki myös ongelmia. Ville Nikkola: ”Meillä oli paljon toimintatapoja ja rajoitteita – kuten vaikka renkaiden myyminen sarjoittain – joita emme osanneet etukäteen pitää relevantteina. Nämä ongelmat saatiin ratkaistua nopeasti ”lennossa”, mikä lisäsi luottamusta sekä toimintamalliin että yhteistyöhön RELEXin kanssa”.

”RELEXin tarjoama mahdollisuus täydelliseen, tuotannolliseen ja kustannuksellisesti riskittömään pilotointiin sopi meille erinomaisesti.”

Ville Nikkola

Logistics Manager, Vianor

Tarkoilla ennusteilla sesongit haltuun

Erityisesti talvirengaskaupassa sesonkisuus on erittäin voimakasta, 30% myynnistä tehdään 10 päivän sisällä ensimmäisestä lumisateesta.

”Aikaisemmin olemme pitäneet kysynnän laskennallista ennustamista liian vaikeana liiketoiminnassamme. RELEXin järjestelmän tuottamat ennusteet osuvat kohdalleen kuitenkin niin hyvin, että ennakoiden määriä on voitu pienentää dramaattisesti. Näin meille merkitsevin asia – sesongin alkua edeltävä maksimivarasto toimipisteissä – on pienentynyt keskimäärin 30 %. Pystymme siis ilman valtavia renkaiden siirtelyoperaatioita ottamaan useampia rengashotelliasiakkaita, aivan liiketoiminnallisten ydintavoitteidemme mukaisesti!”, logistiikkapäällikkö Nikkola toteaa.

Lue lisää tästä: Vähittäiskaupan ja toimittajan kokonaisketjun optimointi sesonkivetoisessa kaupassa Ville Nikkola, Logistics Manager, Vianor. RELEX 2011 seminaari.

Niukkuustilanteet keskitettyyn hallintaan

Talvi 2010 / 11 on ollut erittäin luminen ja kylmä koko Vianorin markkina-alueella, joten renkaiden menekki on ollut ennusteita suurempaa. RELEXin ratkaisun avulla Vianor on kuitenkin onnistunut kohdistamaan saatavilla olevat renkaat toimipisteisiin entistä paremmin.

”Olemme pystyneet tasapainottamaan eri toimipisteiden riitot kauden aikanakin samalle tasolle, vaikka toimipisteiden myynnit ja myyntiprofiilit poikkeavat toisistaan huomattavasti. Kun ohjaus on lisäksi keskitettyä, ovat toimituksetkin tehokkaampia, eivätkä yhden rivin kalliita pikatoimituksia. Lisäksi kalliita siirtoja toimipisteestä toiseen on vähennetty”

Ville Nikkola

Logistics Manager, Vianor

Tulokset

%

Varaston arvo on vähentynyt sesongin alla (keskimäärin)

%

Myynnin vertailukelpoinen kasvu

Parantunut saatavuus kaikissa tavararyhmissä

Tilaus- ja toimituskokoja nostettu rahtikustannusten alentamiseksi

Toimipisteiden tilaa on voitu vapauttaa rengashotelli-liiketoimintaan

Niukkuustilanteissa voitu jakaa tavara myynnillisesti optimaalisiin toimipisteisiin

Pilotin jälkeen vauhdilla eteenpäin

Vianor teki loppuvuodesta 2010 päätöksen ottaa RELEXin järjestelmät käyttöön kaikkien Pohjoismaiden toimipisteidensä täydennyksessä. Joulukuussa järjestelmä otettiin käyttöön ensin Suomen 55 toimipisteessä, minkä jälkeen vuorossa ovat Norja ja Ruotsi.

”Pilotoinnissa niin järjestelmä kuin toimintamallikin on hiottu kuntoon, joten toiminnallisuuden laajentaminen on suoraviivaista ja nopeaa. Odotamme täydennyksen muutoksen tuovan mittavia ja nopeita hyötyjä yli maarajojen. Toimipisteiden henkilökunta pystyy keskittymään paremmin asiakaspalveluun sekä pystymme tarjoamaan rengashotellipalveluamme suuremmalle osalle asiakaskuntaamme. Lisäksi jatkossa toimintamalli helpottaa tehokasta tuotannonsuunnittelua, mikä on luonnollisesti erittäin tärkeää koko Nokian Renkaat-konserni huomioiden”, lopettaa Nikkola.

RELEXin avulla saavutat tuloksia jo muutamassa kuukaudessa

RELEX on auttanut monenlaisia yrityksiä selviytymään toimitusketjun hallinnan haasteista. Mitä monimutkaisempi ympäristö, sitä selvempi on RELEXin positiivinen vaikutus. Kanssamme on helppo toimia, ja saat näkyviä tuloksia jo muutamassa kuukaudessa. Jos haluat parantaa yrityksesi kannattavuutta nopeasti, soita meille numeroon 020 743 5730 tai ota meihin yhteyttä klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Ota yhteyttä