Kolmannessa vuosittaisessa Ennustepankin Kehitysfoorumissa 30.9.2015 kokoontui jälleen vajaa 70 ruokapalvelujen, tukkujen ja valmistajien edustajia. RELEXin ja CGI:n järjestämän tapahtumapäivän teema oli Yhteistyöllä tehoa toimitusketjuun.

Ennustepankki-palvelun hyödyt alkavat näkyä käyttäjilleen yhä paremmin käyttäjäkunnan kasvaessa vuosi vuodelta. Päivän puheenvuoroissa toistuivat yhteiset teemat, toimijoiden eri vinkkeleistä katsottuna. Yhteistyön ja keskustelun merkitystä korostettiin läpi puheenvuorojen.

Tilaisuuden avasi RELEXin projektipäällikkö Jouni Kauremaa valaisemalla Ennustepankin historiaa sekä perustamisen lähtökohtia. Ennustepankin ennustevolyymit ovat kasvaneet tasaisesti, viimeisen vuoden aikana kasvua on tullut nettokiloissa 20 prosenttia.

Toimitusketjun perushaasteet ovat samat toimialalta toiselle

Foorumin ensimmäisestä puheenvuorosta vastasi Microsoftin erikoisasiantuntija, Sami Sarpola, joka kertoi mielenkiintoisia esimerkkejä nopeasti liikkuvan elektroniikka-alan toimitusketjun hallinnasta. Mobiilimarkkinoilla on samat perusperiaatteet ja haasteet kuin elintarvikealalla, mutta tuotteiden elinkaaresta, hintatasosta ja ympäri maailmaa olevista toimittajista johtuen ennusteiden merkitys ja samalla myös virhearviot ovat eri luokkaa kuin kotimaisessa ateriabisneksessä. Samankaltaisuuksia on monia, vaikkapa kuluttajien herkät odotukset tuotteiden saatavuutta kohtaan. Esimerkiksi ennusteiden mennessä alakanttiin, media tarttuu uutuuslaitteiden ei-oo-myyntitilanteeseen, mikä aiheuttaa yritykselle myös imagollista haittaa.

Sarpola listasi toimitusketjun hallinnan hyviä käytäntöjä, jotka pätevät alasta riippumatta, kuten IT:n rooli mahdollistajana rajoittajan sijaan ja tärkeys yhdistää palkkiojärjestelmä oikeisiin suunnitelmiin ja niiden tarkkuuksiin. Keskustelu ja yhteinen määrittely siitä mitä varten ja millä tasolla ennustuksia tehdään, on yrityksen sisällä erityisen tärkeää.

Keskustelua ja konkreettisia kehitysehdotuksia

Suurkeittiötoimitusketjun case-esimerkeissä kuultiin toimitusketjuyhteistyön kolmea osapuolta: ateriapalveluiden tuottaja Tampereen ateriaa, tukkutoimija Kesprota ja valmistajana HKSCANia. Kaikissa puheenvuoroissa toistuivat Ennustepankin konkreettiset hyödyt: tilausten tehostuminen ja ennusteiden tarkentuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ”puhelin ei soi enää niin paljon”.

Tampereen ateria tarjoaa vuosittain 9,8 miljoonaa ateriaa Pirkanmaalla. Tuotekehitysvastaava Maiju Suvanto kertoi Ennustepankin tuoneen selkeitä parannuksia toimintaan. ”Manuaalinen työ on vähentynyt ja ennusteet saadaan muutamalla napinpainalluksella eteenpäin toimijoille, jotka ovat myös Ennustepankissa. Ennustevirheiden ja viime hetken muutosten määrä on vähentynyt.”

Haasteitakin on, mutta Ennustepankin avulla niihin päästään yhteistyöllä käsiksi.

Kespron suunnittelupäällikkö Heikki Minkkinen kertoi, että tukkukaupassa ennustetarkkuuden merkitys korostuu etenkin tuoretuotteissa ja pitkän toimitusajan tuotteissa. ”Asiakkaalta saatavan ennakkotiedon merkitys on erittäin suuri silloin kun se aiheuttaa tuotteelle poikkeavan kysynnän tai suuren kasvun suhteessa kokonaiskysyntään. Ennustepankin kautta pääsee heti kiinni asiakkaaseen ja voi tarkistaa poikkeukselliselta vaikuttavan ennusteen.”

HKSCANin ohjauspäällikkö Johanna Södergård toi keskusteluun valmistajan näkökulman. Kehitysmahdollisuutena Södergård nosti esiin mielenkiintoisen näkökulman. ”Ennustepankki voisi olla myös yksi viestintäkanava, jonka kautta saisi lähetettyä säännölliset muistutukset esimerkiksi ruokalistojen tallentamisesta loma-ajoiksi.”

Case-keskustelun panelisteina kommentoivat atk-suunnittelija Jarmo Kemppainen Jyväskylän kaupungilta, suunnittelupäällikkö Tuomas Brunou Tukolta ja myyntijohtaja Riku Vuori Apetitilta.

Kemppaisen mukaan ruokapalvelun kannalta erityistilanteiden, kuten erilaisten teemaviikkojen ruokailijamäärien arviointi on haastavaa. Toisaalta Ennustepankin helpottaa toimittajan yhteydenpitoa ennakoiduista puutetilanteista.

Brunou nosti esille kolme kehityskohdetta: toimituspäivätietojen mukaan tuonti, tuotekoodien yhtenäistäminen sekä standardimallit korvaavuustilanteissa. Vuori puolestaan korosti, että vaikka Ennustepankin volyymi on kokonaistasolla vielä verrattain pientä, koskee siihen liittyvä ennustieto juuri hankalimmin ennustettavaa kysyntää ja siksi jo suhteellisen pienestä volyymista on etua. Hänen mukaansa valmistavan yrityksen kannalta tukun toimituspäivä olisi tärkeä tieto kuten myös se, että ennusteita olisi mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Tilaisuuden loppupuolella keskusteltiin myös toimitusvarmuuden parantumisesta Ennustepankin myötä. Yhtenä yksittäisenä esimerkkinä nostettiin koulujen alku kesälomien jälkeen kuluvana vuonna: se sujui Wihurin Paula Norjan mukaan paremmin kuin koskaan ennen Ennustepankkia.

Kespron Heikki Minkkisen mukaan käytännössä koettuun toimitusvarmuuteen vaikuttaa kuinka hyvin yksittäiset piikit pystytään hoitamaan perusmassan ohella. Niiden mittaaminen toimitusvarmuustilastoilla yksin on haastavampaa ja siksi pelkät toimitusvarmuusluvut itsessään eivät kerro koko totuutta koetusta toimitusvarmuudesta asiakkaalla. Tampereen Aterian Maiju Suvanto puolestaan kommentoi että toimitusongelmat voidaan nykyään johtaa joko omaan virheeseen ennusteessa tai valmistajan sisäisiin haasteisiin tuotannossa.

Ennustepankin kehitysfoorumi oli onnistunut tapahtuma. Kahvitaukojen aikainen vilkas puheensorina osoitti, että alalla riittää keskusteltavaa ja kehitettävää. Tästä on hyvä jatkaa.

Kehitysfoorumin seminaariesitykset (pdf-muodossa):

Ennustepankki 2015: Jouni Kauremaa, projektipäällikkö, RELEX Oy
Toimitusketjun hallinnan hyviä käytäntöjä: Sami Sarpola, erikoisasiantuntija, toimitusketjun suunnittelu ja optimointi
Case Tampereen Ateria: Maiju Suvanto, Tuotekehitysvastaava, Tampereen ateria
Case Kespro: Heikki Minkkinen, Suunnittelupäällikkö, Kespro
Case HKSCAN: Johanna Södergård, Ohjauspäällikkö, HKSCAN

Ennustepankki

  • RELEXin ja CGI:n kehittämä järjestelmä, joka on palvellut suomalaisia elintarvikealantoimijoita vuodesta 2013.
  • Ennustepankki-palvelu helpottaa tiedonjakoa suurkeittiöiden, tukkuliikkeiden ja valmistajien välisessä toimitusketjussa.

Syyskuussa 2015 palvelussa on mukana 20 ateriapalvelua, 7 merkittävää tukkuria ja 6 kotimaista elintarvikevalmistajaa. Lue lisää www.ennustepankki.fi.