RELEXin järjestämä ensimmäinen ruokapalveluiden Ennustepankin kehitysfoorumi käsitteli käytännönläheisesti Ennustepankin nykytilaa, tavoitteita ja kehitysalueita. Puhujina olivat alan kotimaiset huippuosaajat ja seminaariin osallistuneet lähes 80 suurkeittiöalan ruokapalveluiden, tukkuportaan ja valmistajien ammattilaista kiittelivät tilaisuuden käytännönläheisiä asiantuntijaluentoja ja tiivistä paneelikeskustelua.

Seminaariesitykset (PDF-muodossa):
Ennustepankki ja kehitysfoorumi – yhteistyön voima Mikko Kärkkäinen, toimitusjohtaja, RELEX
Ennusteyhteistyöllä tehoa elintarviketoimitusketjuun Kyösti Orre, Yleinen Teollisuusliitto
Ennustepankki Case Atria Jaakko Takala, johtaja, toimitusketjun ohjaus, Atria

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa RELEXin toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen lähestyi teemaa aiheella ”Ennustepankki ja kehitysfoorumi – Yhteistyön voima”. Kärkkäinen painotti puheenvuorossaan ruokapalveluiden ennustamisen kehittämisen tärkeyttä ja kertoi käytännön esimerkkejä toimijoiden haasteista ruokapalveluiden ennustamisen nykytilassa. Kärkkäinen myös esitteli Ennustepankin nykyiset toimijat ja kertoi Kehitysfoorumin funktiosta ja tavoitteista.

Päivän ensimmäisenä vieraspuhujana Kyösti Orre Yleisestä teollisuusliitosta puhui ennusteyhteistyön tärkeydestä elintarviketoimitusketjun tehostamisessa. Orre painotti ympäristönäkökulmaa joukkoruokailussa esittäen tarkkoja lukuja hävikistä elintarvikeketjussa, sekä kertoi ruokahävikin syistä ja jakaumasta. Orre toi esiin kuinka Ennustepankilla voidaan parantaa raaka-ainehankinnan ennustettavuutta, ja kuinka koko ruokapalveluketju hyötyy parantuneiden ennustemallien käytöstä.

Seuraavana vieraspuhujana Atrian toimitusketjujen ohjauksen johtaja Jaakko Takala esitteli Ennustepankin tiimoilta Case Atrian. Takala kertoi case-esityksessään Atrian haasteista ohjauksessa, ja siitä kuinka Atria on ennustepankin avulla saavuttanut merkittäviä hyötyjä tavaravirtojen ohjauksessa. Ennustepankin tärkeimmistä hyödyistä Takala nosti esiin läpinäkyvyyden paranemisen koko ketjulle, yritykselle koituvat paremmat valmiudet varustautua tuleviin kysyntäpiikkeihin, ja toimitusvarmuuden parantumisen. Ennustepankin jatkoon liittyen myös Takala alleviivasi palvelun käytön laajentumisen tärkeyttä, ja sitä kuinka toimintamallien kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen palvelun käyttäjien kesken tuovat hyötyjä kaikille toimijoille.

RELEX-Ennustepankin-kehitysfoorumi

Seuraavaksi pääsivät Ennustepankin käyttäjät kertomaan omista kokemuksistaan ja vaihtamaan ajatuksiaan ruokapalveluiden toimijoiden kanssa paneelikeskustelussa aiheenaan ”Ennustepankki toiminnan tehostajana ja yhteistyön tukena”. Onnistuneen keskustelun panelisteina toimivat Minna Jalo Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n ruokapalvelusta, Kirsti Kuokkanen Espoo Cateringista, Leena Jalosuo HUS Raviolista, Tuomas Brunou Tuko Logisticsilta, Johanna Södergård HK Ruokatalosta, ja Päivi Paunila Saarioiselta. Paneelikeskustelu kirvoitti aktiivista dialogia yleisön ja panelistien välillä, sekä hyviä yleisökysymyksiä Ennustepankin toiminnasta ja sen hyödyistä.

Kehitysfoorumin tarkoituksena on tunnistaa ja viedä eteenpäin kehitysalueita joilla voidaan tehostaa koko toimitusketjua: vähentää manuaalista työtä, parantaa toimitusvarmuutta sekä vähentää hävikkiä ja hukkaa. Tapaamisilla halutaan tarjota foorumi keskustelulle ajankohtaisista ennustetietojen jakamiseen ja ennusteiden laatimiseen liittyvistä aiheista. Ensimmäisen tapahtuman tavoitteet täyttyivät hyvin, ja tilaisuudessa käytiin vielä myös asiantuntijapuheenvuorojen ja paneelikeskustelun jälkeen hyvää keskustelua aiheen tiimoilta sekä verkostoiduttiin aktiivisesti.